Drukuj
2017.11.09 - Informacja o otwarciu ofert na Kompleksową dostawę energii elektrycznej na lata 2018 - 2019 do celów oświetlenia ulicznego dla Miasta Bukowno

Po otwarciu ofert w dniu 08.11.2017 r. na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej na lata 2018 - 2019, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego dla Miasta Bukowno” , zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Bukowno-Urząd Miejski w Bukownie informuje, że:

 

1. Na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 790.000,00 zł.

 

2. Ofertę złożyła jedna firma: TAURON Sprzedaż Sp z o.o.

                                           ul. Łagiewnicka 60

                                           30-417 Kraków

 

3. a) Cena złożonej oferty: 613.389,16 zł.
    b)Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 do 31.12.2019 r.
    c)Termin płatności faktur: 30 dni.