Drukuj
2017.11.09 - ZAPROSZENIE na VII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

 

Porządek obrad
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE

 

poniedziałek, 20 listopada 2017 r. godz. 16:30

 

 

 

 

1. Otwarcie VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

1.1. Stwierdzenie prawomocności.

2. Przywitanie przybyłych gości.
3. Zabranie głosu przez gości.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 19.10.2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:

5.1 Uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury i Sportu

6. Rozpoczęcie dyskusji na temat ochrony środowiska w Bukownie

6.1. Dyskusja na określony wyżej temat
6.2. Zgłaszanie wniosków przez Radnych
6.3. Dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi przez Radnych
6.4. Głosowanie nad wnioskami

7. Zgłaszanie interpelacji przez Radnych.
8. Zapytania Radnych i odpowiedzi na nie.
9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia Radnych.
10. Zamknięcie obrad.