Drukuj
2017.11.30 - I Powiatowy ART-Kreator "Śmieci precz - zróbmy rzecz!".

 

 I Powiatowy ART-Kreator

 

 

29 listopada Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie zorganizował I Powiatowy ART-Kreator, tj. konkurs o charakterze plastycznym. Tego roku zaproponowaliśmy tematykę ściśle związaną z ekologią pod hasłem- "Śmieci precz - zróbmy rzecz!".

 

Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Olkuskiego Paweł Piasny oraz Burmistrz Miasta Bukowno Mirosław Gajdziszewski. Wsparcia finansowego udzieliło Starostwo oraz Partnerzy: Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

 

 

Tego roku konkurs miał charakter upcyclingowy. Zrobić coś z niczego - tak najprościej można zdefiniować pojęcie upcyclingu. Bowiem w ramach tego nurtu, z rzeczy niepotrzebnych, czyli różnego rodzaju śmieci i odpadów, powstają przedmioty użyteczne, niejednokrotnie aspirujące do miana sztuki użytkowej.

 

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy 3-osobowe drużyny, wytypowane wśród uczniów klas IV i V szkoły podstawowej z naszego powiatu. Zadanie uczestników polegało na wykonaniu z czystych śmieci, odpadów, "coś" użytkowego, mając na względzie, że przedmiot użytkowy to coś więcej niż tylko dekoracja. Uczestnicy pracowali przed 90 minut przy swoich stanowiskach pracy, a pod koniec tego czasu musieli krótko zareklamować swój projekt. Całości prac bacznie przyglądało się jury konkursu.

 

 

W przerwie, po zakończeniu zadania i oczekiwaniu na werdykt jury uczestników zaproszono na spektakl ekologiczny pt."Jaskiniowcy" z Krakowskiego Biura Promocji Kultury. Przedstawienie to doskonale wpisało się tematykę naszego konkursu, ukazując zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadami, niskiej emisji, czy też zanieczyszczania wód. 

 

Specjalnie powołane Jury w składzie: Paweł Stachura przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu, Joanna Poczęsna przedstawiciel Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego i Adrianna Marcela-Kucyper instruktor plastyki w MOK Sławków i MOK Bukowno dokonało oceny wszystkich prac przyznając następujące nagrody:

  • I miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Chechle za stolik dla malarza,
  • II miejsce - drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie za konewkę,
  • III miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Chechle za klatkę dla chomika.

 

 

Przyznano również pięć równorzędnych wyróżnień:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Witeradowie za mini kurnik
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu za doniczkę
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu za zestaw sprzątający "Czesław sprzątający"
  • Szkoła Podstawowa w Bolesławiu za organizer
  • Zespół Przedszkolno-Szkolny w Krzykawie za organizer ze skarbonką.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe, a zwycięzcy również puchary i statuetki. Wszystkim drużynom gratulowali:

Barbara Gajdziszewska kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bukownie, Jurorzy oraz Aneta Nielaba dyrektor MOK Bukowno.

 

 

Wszystkim drużynom gratulujemy kreatywności i zdolności manualnych. Mamy nadzieję nasz konkurs kontynuować w najbliższych latach, poszerzając go o nowe dziedziny, bliskie zainteresowaniom dzieci i młodzieży. Wszystkie prace obejrzeć można w Miejskim Ośrodku Kultury.

 

 

Galeria zdjęć (1)

 

Galeria zdjęć (2)

 

Galeria zdjęć (3)