Drukuj
2017.12.08 - ZAPROSZENIE na VIII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

 

Porządek obrad
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE

 

czwartek, 14 grudnia 2017 r. godz. 16:30

 

 

1. Otwarcie VIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

1.1. Stwierdzenie prawomocności.

2. Przywitanie przybyłych gości.
3. Zabranie głosu przez gości.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 13.11.2017 r.
5. Kontynuacja dyskusji na temat ochrony środowiska w Bukownie

5.1. Przedstawienie projektów opracowywanych na komisji.
5.2. Dyskusja nad projektami.
5.3. Zgłaszanie wniosków przez Radnych
5.4. Dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi przez Radnych
5.5. Głosowanie nad wnioskami

6. Zgłaszanie interpelacji przez Radnych.
7. Zapytania Radnych i odpowiedzi na nie.
8. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia Radnych.
9. Zamknięcie obrad.