Drukuj
2017.12.11 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do projektu uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok.

Burmistrz Miasta Bukowno podaje do wiadomości publicznej uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawach zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok, opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bukowno oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok.