Drukuj
2018.01.22 - ZAPROSZENIE na IX sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

 

Porządek obrad
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE

 

wtorek, 23 stycznia 2018 r. godz. 16:30

 

 

1. Otwarcie IX Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

1.1. Stwierdzenie prawomocności.

2. Przywitanie przybyłych gości.
3. Zabranie głosu przez gości.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 14.12.2017 r.
5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony środowiska i Transportu.
6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury i Sportu.
7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. sytuacji młodzieży w Bukownie.
8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie propozycji zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.
9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

10. Dyskusja nad projektem kampanii antysmogowej.

10.1. Przedstawienie projektu przez Przewodniczącego.
10.2. Dyskusja nad projektem.
10.3. Zgłaszanie poprawek przez Radnych.
10.4. Dyskusja nad poprawkami zgłoszonymi przez Radnych.
10.5. Głosowanie nad poprawkami Radnych.
10.6. Głosowanie nad wnioskiem.

11. Zapytania Radnych i odpowiedzi na nie.
12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia Radnych.
13. Zamknięcie obrad.