Drukuj
2018.01.29 - INFORMACJA O PIERWSZYM ETAPIE NABORU NA STANOWISKO: Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie


URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

  

INFORMACJA

 

  

   Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora  w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa zgłosiło się dziesięciu kandydatów.
   W wyniku wstępnej selekcji do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się czterech kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
   Kandydaci zakwalifikowani do dalszej procedury naboru zostali pisemnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
   Dokumenty aplikacyjne niespełniające wymaganych warunków zostały zwrócone osobom niezakwalifikowanym do następnego etapu naboru. 

 

 Przewodniczący

Komisji Rekrutacyjnej
(-) Józef Paluch