Drukuj
2018.01.29 - INFORMACJA O PIERWSZYM ETAPIE NABORU NA STANOWISKO: Inspektor w Referacie Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Miejskim w Bukownie


URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

  

INFORMACJA

 

  

   Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Referacie Przedsięwzięć Publicznych zgłosiło się trzech kandydatów.
   W wyniku wstępnej selekcji do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna osoba, która złożyła dokumenty aplikacyjne spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
   Kandydat zakwalifikowany do dalszej procedury naboru został pisemnie powiadomiony o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne niespełniające wymaganych warunków zostały zwrócone osobom niezakwalifikowanym do następnego etapu naboru.

 

 Przewodniczący

Komisji Rekrutacyjnej
(-) Józef Paluch