Drukuj
2018.01.30 - Punktualnie o północy ruszy 3. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno.

Od północy 31 stycznia 2018 roku Mieszkańcy Bukowna mogą składać swoje propozycje do 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno! 

 

Swoje wnioski do Budżetu Obywatelskiego mogą składać Ci Mieszkańcy, którzy w roku edycji BO będą mieć ukończone 16 lat i są stałymi mieszkańcami Bukowna. Każdy może zgłosić dwie propozycje: jedną dotyczącą okręgu, w którym mieszka, a drugą ogólnomiejską. Każdy z pomysłów musi poprzeć co najmniej dziesięcioro mieszkańców.

 

Wszystkie złożone propozycje zostaną opublikowane na portalu www.bukowno.pl/budzetobywatelski.

 

 

 

Składane wnioski mogą dotyczyć całego miasta oraz osiedli.

 

W stosownej uchwale Rady Miejskiej określono sześć okręgów:

 • Podlesie (ul. Ogrodowa i ul. Olkuska),
 • Bór z Przeniem (ulice: Przeń, Sierszecka, Topolowa, Wiejska),
 • Centrum Południe (ulice: 1 Maja, Borowska, Bukowa, Cicha, Długa, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Księdza Zelka, Młyńska, Reymonta, Spacerowa, Polis, Podpolis, Miarki, Mostowa, Parkowa, Pocztowa, Skwer, Słoneczna, Słowackiego, Wodna),
 • Centrum Północ (ulice: Brzozowa, Cynkowa, Gospodarcza, Górnicza, Grabowa, Gwarków, Hutnicza, Jodłowa, Kolejowa, Leśna, Lipowa, Mickiewicza, Niepodległości, Nowa, Olchowa, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Przemysłowa, Sienkiewicza, Składowa, Sosnowa, Starczynowska, Szkolna, Szybowa, Tłukienka, Urzędowa, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wygiełza, Wyzwolenia, Zwycięstwa),
 • Wodąca (ulice: Graniczna, Wodąca, Zielona),
 • Stare Bukowno z Przymiarkami (ulice: Międzygórze, Przymiarki, Puza, Sławkowska, Wapienna).

Na trzecią edycję BO zostało przeznaczone 220 tys. złotych. Środki na realizację wniosków podzielono na dwie pule: 70 tys. złotych na zadania ogólnomiejskie, a 131 tys. złotych na sześć okręgów. 19 tys. złotych pochłoną wydatki związane z organizacją, obsługą i promocją BO.

 

Środki na okręgi podzielono na podstawie danych z ewidencji ludności dotyczących liczby Mieszkańców zameldowanych w poszczególnych okręgach na pobyt stały według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku:

 • okręg nr 1 - Podlesie - 10 tys. 100 zł,
 • okręg nr 2 - Bór z Przeniem - 11 tys. 300 zł,
 • okręg nr 3 - Centrum Południe - 24 tys. 200 zł,
 • okręg nr 4 - Centrum Północ 51 tys. 300 zł,
 • okręg nr 5 - Wodąca 13 tys. 300 zł,
 • okręg nr 6 - Stare Bukowno z Przymiarkami - 20 tys. 800 zł.

Propozycje będzie można składać od 31 stycznia do 21 lutego w dwóch formach: pisemnej (na formularzu) przez Biuro Podawcze oraz elektronicznej za pośrednictwem portalu:
 

 www.bukowno.pl/budzetobywatelski.

 

Wartość jednego zadania ogólnomiejskiego może wynieść od 5 tys. złotych do 70 tys. złotych, a w przypadku zadań okręgowych od 2 tys. złotych do 30 tys. złotych.

 

Zadania zgłaszane przez Mieszkańców muszą stanowić zadania własne gminy w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, muszą być możliwe do realizacji w obrębie roku budżetowego edycji i nie mogą stanowić etapów zadań wieloletnich.

 

W formie pisemnej i elektronicznej będzie można też głosować na zweryfikowane przez komisję zadania.

 

Głosowanie odbędzie się od 22 marca do 8 kwietnia 2018 roku.

 

Wyniki głosowania będą opublikowane na internetowym portalu www.bukowno.pl/budzetobywatelski. Do realizacji w ramach BO przeznaczone będą te zadania, które uzyskają największą bezwzględną ważną ilość głosów. Suma ich zweryfikowanej wartości musi mieścić się w środkach przyznanych dla danego okręgu lub dla puli środków ogólnomiejskich.

 

W przypadku powstania oszczędności w środkach przyznanych danemu okręgowi lub na zadania ogólnomiejskie do realizacji można wprowadzić następne w kolejności zadania, których wartość łącznie z wartością pozostałych zadań przeznaczonych do realizacji nie powoduje przekroczenia środków przyznanych dla danego okręgu oraz dla zadań ogólnomiejskich.

 

Warunkiem wprowadzenia dodatkowych zadań jest uzyskanie przez każde z tych zadań w głosowaniu nie mniej niż 10% ważnych oddanych głosów na zadania w danym okręgu oraz 15% ważnych oddanych głosów na zadania ogólnomiejskie.

 

Oszczędności w środkach przyznanych poszczególnym okręgom, powstałe po rozstrzygnięciu procedur wyboru wykonawców zadań okręgowych mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie zadań ogólnomiejskich. Decyzje w tej sprawie podejmie Burmistrz Miasta Bukowno po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego.

 

 

UCHWAŁA NR XXXV/233/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno

 

UCHWAŁA NR XLIV/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/233/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno

 

ZARZĄDZENIE NR 1404/2018 BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2018 roku