Drukuj
2018.01.31 - Kwartalna informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu Miasta Bukowno i kwocie nadwyżki na dzień 31.12.2017 r.

 

Kwartalna informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu Miasta Bukowno i kwocie nadwyżki na dzień 31.12.2017 r.

 

 

Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że na dzień 31.12.2017 r.:

 • plan dochodów wynosi 43.222.688,41 PLN,
  wykonanie wynosi 43.727.005,20 PLN co stanowi 101,20 %,
   
 • plan wydatków wynosi 43.165.688,41 PLN,
  wykonanie wynosi 41.653.122,93 PLN co stanowi
  96,50 %,
   
 • nadwyżka budżetu: plan 57.000,00 PLN, wykonanie 2.073.882,27 PLN.

 

Brak umorzenia niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 wyżej cytowanej ustawy.