Drukuj
2018.02.09 - Wynik naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16
32-332 BUKOWNO

 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Bukownie,

  
Podinspektora  w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa

nazwa stanowiska pracy

 
Pełny wymiar czasu pracy

wymiar  czasu pracy

  
nie został wybrany żaden kandydat i nabór na to stanowiko pozostał nierozstrzygnięty.
   

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Marcin Cockiewicz