Drukuj
2018.02.09 - Wynik naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Referacie Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Miejskim w Bukownie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16
32-332 BUKOWNO

 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Bukownie,

 
Inspektora  w Referacie Przedsięwzięć Publicznych

nazwa stanowiska pracy

 
Pełny wymiar czasu pracy

wymiar  czasu pracy

 
została wybrana Pani Wanda Czopek zamieszkała Troks.
  

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej     
(-) Marcin Cockiewicz