Drukuj
2018.03.02 - Informacja o pierwszym etapie naboru na stanowisko: Podinspektor w Referacie Kontroli i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Bukownie


URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

  

INFORMACJA

 

  

   Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora  w Referacie Kontroli i Budżetu zgłosiło się sześciu kandydatów.
   W wyniku wstępnej selekcji do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się czterech kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
   Kandydaci zakwalifikowani do dalszej procedury naboru zostali pisemnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
   Dokumenty aplikacyjne niespełniające wymaganych warunków określonych w ogłoszeniu zostały zwrócone kandydatom.

  

 

 

 Przewodnicząca

Komisji Rekrutacyjnej
(-) Halina Lekston