Drukuj
2018.03.06 - Starosta Olkuski informuje o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Starosta Olkuski na podstawie ostrzeżenia WIOŚ informuje, że Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni oraz ograniczyć wysiłek fizyczny.

 

Komunikat ważny do dnia 06.03.br godz. 24.00.

 

 

Informacja pochodzi z serwisu komunikacyjnego BLISKO-SISMS.