Drukuj
2018.03.06 - Kolejny raz w Bukownie odbyły się muzyczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Kolejny raz w Bukownie odbyły się muzyczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

 

3 marca 2018 r. (sobota) w Miejskim Przedszkolu w Bukownie odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i szkolnictwa specjalnego z cyklu: "Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi i niepełnosprawnymi".

 

W warsztatach uczestniczyło 50-ciu nauczycieli z przedszkoli i szkół z Bolesławia, Bukowna, Kosmolowa, Krzykawy, Lasek, Olkusza oraz Sławkowa. Zajęcia prowadziła mgr Kamilla Palińska - edukator oświatowy z Warszawy, która od wielu lat organizuje dla nauczycieli w całej Polsce różne formy szkoleniowe z zakresu muzyki i rytmiki.

 

W harmonijnym rozwoju dziecka nie może bowiem zabraknąć rozwijania wyobraźni dźwiękowej, której służy tworzenie przez nauczyciela sytuacji doświadczenia i przeżywania. Ważnym elementem pracy z grupą jest odczucie  i przeżycie radości ze wspólnej, twórczej zabawy, także muzyczno-ruchowej.

 

W trakcie warsztatu zostało zaprezentowanych wiele utworów muzycznych, do których prowadząca opracowała ruch przy muzyce, formy taneczne i instrumentację. Uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem brali udział w warsztacie metodycznym, dzięki któremu na pewno podniosą swoje umiejętności zawodowe, wzbogacą własny warsztat pracy pedagogicznej, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie poziomu i jakości edukacji dzieci z okolicznych placówek oświatowych.

 

Ogromne podziękowania należą się Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie p. Edycie Skrzyniarz za bezpłatne udostępnienie pomieszczeń przedszkola do celów szkoleniowych i życzliwe przyjęcie tak licznej grupy nauczycieli.

 

Organizatorki: 

Beata Wójcik, Małgorzata Szkop.