strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-22 Czwartek, Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Informacje Rady Miejskiej

2018.01.11 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje LIV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 16 stycznia 2018 roku o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm). zwołuje LIV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 16 stycznia 2018 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19.12.2017r.
 3. Zapytania mieszkańców.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. Trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Bukowno, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
  2. Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bukowno na lata 2018-2020.
  3. Zmiany uchwały Nr LIII/363/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017r., zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  4. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
  5. Przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie.
  6. Przyjęcia Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
  7. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie.
  8. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2018 rok.
  9. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
  10. Przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 15.12.2017 do 11.01.2018r.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 15.12.2017r do 10.01.2018r.
 7. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
 9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
 10. Zakończenie obrad.

 

 


Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2578107


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube