strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-20 Wtorek, Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Informacje Rady Miejskiej

2018.02.15 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje LV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 20 lutego 2018 roku o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm). zwołuje LV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 20 lutego 2018 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16.01.2018r.

3. Zapytania mieszkańców.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.

4.2. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w Miejskim Przedszkolu w Bukownie.

4.3. Rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Bukowno z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

4.4. Przekazania środków finansowych dla Policji.

4.5. Rozpoznania skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

4.6. Sprzedaży nieruchomości działek nr: 732/3, 732/4, 732/5, 732/6, 732/7, 732/8, 732/9, 732/10, 732/11, 732/12, 732/13, 732/14, 732/15 położonych w Bukownie, obręb ewidencyjny Starczynów.

4.7. Niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 2747/3, obręb ewidencyjny Bór Biskupi.

4.8. Oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 277/257 obręb ewidencyjny Starczynów, jako prawa związanego z nowo wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi, położonymi w budynku nr 3 przy ul. Zwycięstwa w Bukownie.

4.9. Zmieniająca uchwałę nr LIII/360/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dna 19 grudnia 2017roku w sprawie przyjęcia regulaminu projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław", finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

4.10. Zmiany uchwały nr LIII/361/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze, Bolesław", finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

5. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 12.01.2018 do 15.02.2018r.

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 11.01.2017r. do 15.02.2018r.

8. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

 


Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo 

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2597142


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube