strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.01.22 - Gazeta Krakowska: "Zaradni i nieporadni. Ile funduszy unijnych pozyskały gminy?"

Bukowno znalazło w ścisłej czołówce rankingu Gazety Krakowskiej porównującego dane, ile funduszy unijnych pozyskały małopolskie gminy.

 

18 stycznia br. Gazeta Krakowska w artykule "Zaradni i nieporadni" w bardzo wnikliwy sposób zanalizowała wykorzystanie różnych funduszy przez samorządy województwa małopolskiego. Wszystkie małopolskie gminy sklasyfikowano według wartości pozyskanych przez samorządy funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

 

Z tego zestawienia wynika, że spośród gmin powiatu olkuskiego najlepiej radziły sobie z pozyskiwaniem środków unijnych Bukowno (7 miejsce) oraz Bolesław (11 miejsce).

 

Bukowno pozyskało kwotę 44.800.688,91 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego miasta wyniosło 4.277,43 zł.

 

Poszczególne gminy powiatu olkuskiego zajęły odpowiednio pozycje:

              Wartość pozyskanych funduszy unijnych

          ogółem

na mieszkańca

  • 7. Bukowno

44.800.688,91 zł

4.277,43 zł
  

  • 11. Bolesław

31.555.881,20 zł

4.005,57 zł

  • 52. Trzyciąż

12.025.085,91 zł

1.686,78 zł

  • 89. Olkusz

59.301.960,89 zł

1.179,95 zł

  • 165. Klucze

5.959.460,89 zł

389,33 zł

  • 172. Wolbrom

7.338.992,49 zł

312,39 zł

 

Jak powstawał powyższy ranking?

 

M. Mazurek i P. Rapalski (Gazeta Krakowska, 18.01.2013r.):

"Licząc, ile pieniędzy pozyska­ły małopolskie gminy z fun­duszy unijnych od 2007 r., zbadaliśmy siedem głównych programów, z których otrzy­mują pieniądze samorządy naszego regionu: Małopolski Regionalny Program Opera­cyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Ryby, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Infrastruktura i Śro­dowisko, Program Innowacyj­na Gospodarka i Program Współpracy Transgranicznej. W przypadku trzech pierw­szych programów bazowaliśmy na informacjach poda­nych przez Urząd Marszał­kowski (dane na 9 stycznia 2013 r.), w przypadku czte­rech kolejnych - na materia­łach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dane na 31 grudnia 2012 r.). Zliczaliśmy tylko dotacje pochodzące z Unii Europej­skiej. Braliśmy pod uwagę zarówno pieniądze pozyskane przez samą gminę, jak i jed­nostki oraz spółki gminne (na przykład wodociągi, przedsiębiorstwa komunikacyjne, miejskie szpitale, muzea itd.). Jeśli gmina nie jest jedynym udziałowcem jakiejś spółki, posiada jednak znaczącą liczbę jej udziałów, na jej poczet zaliczaliśmy proporcjonalną część dofi­nansowania. Podobnie w przypadku funduszy pozy­skanych przez związki gmin każdemu samorządowi członkowskiemu doliczaliśmy stosowną część dotacji. W przypadku jednego programu - Polsko-Słowackiej Współpracy Transgranicznej - dofinansowanie przyznawa­ne jest w euro i kwoty w tej walucie podane są w zesta­wieniu udostępnianym przez ministerstwo! Przeliczyliśmy je na złotówki według obecnie obowiązującego kursu (1 euro = 4.13 zł)."

 

Gazeta Krakowska:

Ranking: "Zaradni i nieporadni".

Ile funduszy unijnych pozyskały gminy? 

 

 


 


 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607918


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube