strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-17 Sobota, Imieniny: Reginy, Patryka, Zbyszka BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.02.08 - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - RADCA PRAWNY


 
URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWN0

  
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
RADCA PRAWNY
pełny wymiar czasu pracy
 

 

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wpis na listę radców prawnych,
  b) co najmniej 2 – letni staż pracy w samorządowych lub państwowych jednostkach organizacyjnych na stanowiskach wymagających umiejętności stosowania prawa
  c) zatrudnienie (umowa o pracę lub zlecenie) na stanowisku radcy prawnego w urzędzie administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych (samorządowych lub państwowych) przez okres co najmniej 1 roku.
   
 2. Wymagania dodatkowe:
  a)
  umiejętności komunikatywne, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
  b) zaangażowanie i odporność na stres,
  c) umiejętność obsługi edytorów tekstów oraz systemów informacji prawnych np. „LEX”.
   
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a)
  konsultacje prawne,
  b) wydawanie opinii prawnych na wniosek Burmistrza oraz pracowników Urzędu,
  c) pomoc w przygotowaniu projektów aktów prawnych i decyzji administracyjnych,
  d) zastępstwo procesowe,
  e) nadzór nad egzekucją sądową i administracyjną,
  f) bieżące informowanie o zmianach przepisów prawnych,
  g) udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji Rady, udział w komisjach przetargowych oraz konkursowych.
   
 4. Wymagane dokumenty:
  a)
  list motywacyjny,
  b) życiorys - /Curriculum Vitae/ zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz 926 z późn. zm.),
  c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  e) kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
  f) kwestionariusz osobowy,
  g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  i) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko Radcy Prawnego” w sekretariacie Urzędu, lub wysłać pocztą na adres: 

Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16
32- 332 Bukowno
w terminie do dnia  25 lutego 2013 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie  przy ul. Kolejowej 16.
 

Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wyniósł 0%.

 
  

        (-) Burmistrz Miasta Bukowno      
              Mirosław Gajdziszewski          

 

 

 

 Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2595072


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube