strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-20 Sobota, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.02.14 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 19 lutego 2013 roku o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ zwołuje Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2013 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dn. 29 stycznia 2013r oraz sesji nadzwyczajnej z dnia 5 lutego 2013r.
 3. Zapytania mieszkańców.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   
  1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r.
  2. Zmieniającą Uchwałe Nr XXVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloloetniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2013 – 2022.
  3. Udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
  4. Nabycia nieruchomości stanowiącej działkę Nr 1570/23 położonej w Bukownie obręb ewidencyjny Stare Bukowno.
  5. Utworzenia Klubu Dziecięcego w Bukownie i nadania mu Statutu.
  6. Ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Akademia Kreatywnego Malucha" w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
  7. Ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
  8. Zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Bukownie nr XXIX/194/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. (Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2012r. poz.7795).
    
 5. Informacja w sprawie monitoringu funduszy i środków pomocowych oraz składanych wniosków o ich pozyskanie w 2012 roku.
 6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie za 2012r.
 7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie za 2012r.
 8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 22 stycznia do 13 lutego
 9. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 29 stycznia do 13 lutego
 10. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 11. Zgłaszanie interpelacji radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
 13. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
 14. Zakończenie obrad.

 

 

Internetowa transmisja radiowa z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 19 lutego br. będzie dostępna pod adresem:

 

sc.soundcast. pl:8150/listen.pls.

 

Do odtwarzania transmisji Sesji zalecamy program Winamp.

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2556420


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube