strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.03.29 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 kwietnia 2013 roku o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ zwołuje Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 4 kwietnia  2013r.  o godz. 14.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Bukownie, ul. Kolejowa 16.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania mieszkańców.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

3.1. Wprowadzenia zmiany do Statutu Miasta Bukowno
3.2. Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
3.3. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr 277/101-  obręb ewidencyjny Starczynów.
3.4. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działek o numerach 277/43 i 277/45- obręb ewidencyjny Starczynów.
3.5. Zmieniająca uchwałę Nr VI/28/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w/s ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
3.6. Wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w 2013 r.
3.7. Nabycia nieruchomości oznaczonych nr działek: 233/4, 235/6, 243/6, 249/6, 253/6, 253/8, 317/7, 322/2, 323/2, 324/2, 325/2, 327/2, 329/2, 330/2, 331/2, 333/1, 334/4, 343/2, 350/2, 373/1, 373/2, 403/4 i 403/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wodąca w Strefie Aktywności Gospodarczej.
3.8. Sprzedaży nieruchomości położonej w Bukownie, stanowiącej działkę nr 588/4 ( obręb ewidencyjny Wodąca).
3.9. Nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości stanowiącej działkę nr 717/24 ( obręb ewidencyjny Starczynów).
3.10. Nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości stanowiącej działkę nr 717/21 ( obręb ewidencyjny Starczynów), przeznaczonej na poszerzenie ulicy Sosnowej.
3.11. Zamiany nieruchomości położonych w Bukownie w Strefie Aktywności Gospodarczej ( obręb Wodąca), stanowiących własność Gminy Bukowno oznaczonych nr działek:  211/7, 321/1, 326/1, 328/1 na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, oznaczone nr działek: 235/7, 235/8, 243/5, 243/7, 249/5, 249/7, 253/5, 253/7, 317/6, 322/3, 323/3, 324/3, 325/3, 327/3, 329/3, 330/3, 331/3, 332/2, 333/3, 334/3, 334/5, 343/1, 343/3, 345, 347, 350/1, 350/3, 403/5.
3.12. Zmieniająca uchwałę nr XXIX/189/2012 RM w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno.
3.13. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
3.14. Stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.15. Określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Sprawozdanie z działalności  Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2012 rok.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Bukowno za 2012 rok, oraz ocena stanu bezpieczeństwa p.poż. w mieście Bukowno za 2012r.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie za 2012 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z 2012 rok.
9. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od  14 lutego  do 28 marca  2013 r.
10. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od  19 lutego 2013 roku.
11. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
12. Zgłaszanie interpelacji radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
15. Zakończenie obrad.

 

 

Internetowa transmisja radiowa z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 4 kwietnia br. będzie dostępna pod adresem:

 

sc.soundcast. pl:8150/listen.pls.

 

Do odtwarzania transmisji Sesji zalecamy program Winamp.

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608008


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube