strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.04.19 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Urzędowej

 

Burmistrz Miasta Bukowno
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony

 

 
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Urzędowej
,  obręb ewidencyjny Starczynów, ujawnionych w księdze wieczystej nr KR1O/00034646/1 jako własność Gminy Bukowno. Nieruchomości te są wolne od obciążeń. Leżą w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 

 

Przez zachodnią część  działek  552/22, 552/23,552/25 i 552/26 przebiega gazociąg, natomiast we wschodniej części działek nr 552/24 i 552/25 usytuowany jest ciepłociąg. Ponadto pod działkami będącymi przedmiotem przetargu przebiega historyczna Sztolnia Czartoryska, która jest związana z działalnością górniczą zlikwidowanej kopalni „ Bolesław”. W związku z możliwością ujawnienia się na powierzchni terenu deformacji nieciągłych wzdłuż fragmentu przebiegu Sztolni, przed przystąpieniem do realizacji obiektów budowlanych na tym terenie należy przeprowadzić badania geologiczne gruntu, z których wynikać będzie sposób posadowienia i zabezpieczenia obiektów budowlanych.

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 23.05.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16  (sala narad).
   
 2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 17.05.2013 r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719  BANK PEKAO S.A.(decyduje data uznania rachunku na w/w  koncie). Na wpłacie należy podać lp. nieruchomości, której dotyczy wpłata.
   
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej  (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej).
   
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
   
 5. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
   
 6. Burmistrz Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
   
 7. Z danymi dotyczącymi nieruchomości i szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przetargu oraz ze szczegółami dotyczącymi przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz Sztolni Czartoryskiej,  a także z wynikami badań geofizycznych dla przedmiotowego terenu należy zapoznać się przed przetargiem w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie (pok. Nr 19) oraz  na stronie internetowej www.bukowno.pl


 Regulamin przeprowadzenia w dniu 23.05.2013r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Urzędowej.


 

 

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2577160


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube