strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.05.23 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2013 roku o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ zwołuje Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 28 maja 2013r.  o godz. 14.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Bukownie, ul. Kolejowa 16.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 04.04.2013r.

3. Zapytania mieszkańców.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r.

4.2. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/213/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
4.3. Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowno Miasto w Bukownie.
4.4. Wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu "Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego" PL 02 NFOŚiGW.

4.5. Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

4.6. Zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie

4.7.Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie.

4.8. Wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2017.

4.9. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 904/7- obręb ewidencyjny Starczynów.

4.10. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 904/7

4.11. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 904/7

4.12. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 904/7

4.13.Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 1614/7, położonej w Bukownie (obręb ewidencyjny Stare Bukowno).

4.14. Niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami: 2/2 oraz 2/5, a także nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/5, obręb Bór Biskupi.

5. Informacja o realizacji wniosku do Funduszu Spójności w sprawie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności prowadzonej przez PWiK.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 29 marca do 22 maja 2013 r.
7. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 12 kwietnia 2013 roku.
8. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
9. Zgłaszanie interpelacji radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
12. Zakończenie obrad.

 

 

Internetowa transmisja radiowa z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 28 maja br. będzie dostępna pod adresem:

sc.soundcast. pl:8150/listen.pls.

Do odtwarzania transmisji Sesji zalecamy program Winamp.

  

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608006


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube