strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.05.31 - Informacja budżetowe dotyczące m.in. wykonania Budżetu Miasta Bukowno za rok 2012.

  

INFORMACJA 
BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO

 

 

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:

 1. Wykonanie budżetu Miasta Bukowno za 2012 r.
   
  a) dochody wykonane: 33.973.364,40 zł, 
      co stanowi 99,4% planu dochodów,
  b) wydatki wykonane: 37.713.657,63 zł,
      co stanowi 96,4% planu wydatków,
  c) deficyt budżetu miasta: 3.740.293,23 zł,
  d) przychody budżetu: 6.319.061,44 zł,
      co stanowi 100% planu przychodów,
  e) rozchody budżetu: 1.372.640,00 zł,
      co stanowi 100% planu rozchodów.
   
 2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wykorzystane przez Miasto Bukowno w  2012 r. stanowią kwotę 5.191.008,83  zł
   
 3. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. 
  -  nie wystąpiły
   
 4. Dotacje:
  a)
   otrzymane w 2012 r.  z  budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego  stanowią  kwotę 111.890,79 zł
  b) udzielone w 2012 r. innym jednostkom samorządu   terytorialnego   stanowią kwotę  239.432,77 zł
   
 5. Miasto Bukowno nie udzielało w 2012r.  poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
   
 6. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w  2012 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.
   
  a) Poczęsny Jarosław – umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości  ze względu na bezskuteczność egzekucji  - w wysokości 1.512,70 zł  wraz z należnymi odsetkami w wysokości  440,00 zł, oraz umorzenie zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych ze względu na bezskuteczność egzekucji  - w wysokości 4.340,10 zł  wraz z należnymi odsetkami w wysokości  5.449,00 zł,
   
  b) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie – umorzenie  zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych ze względu na trudną sytuację finansową -  w  wysokości 1.331,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 310,00 zł,
   
  c) GRZANPOL Arkadiusz Grzanka, Joanna Ślęzak  Spółka Jawna – udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą nr XXXII/184/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r.  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis - w wysokości 14.617,00 zł.
   
 7. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2012 r. udzielono pomocy publicznej:
   
   GRZANPOL Arkadiusz Grzanka, Joanna Ślęzak  Spółka Jawna -  udzielono  pomocy publicznej w  kwocie 14.617,00 zł

 

Burmistrz Miasta Bukowno         

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2577160


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube