strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-24 Środa, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.06.13 - Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 2 w Bukownie


    

 

 

 

 


 Ogłosznie

w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym

 przy Zespole Szkół nr 2 w Bukownie
Numer ogłoszenia: 227598 - 2013;
data zamieszczenia:
13.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


 

Pliki do pobrania:

 

     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

   Załączniki do SIWZ

 

    Załącznik nr 6  - Wzór umowy

 

 

 

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Leśna 7b lub przesłać na powyższy adres. W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 28 czerwca 2013 r. 10.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2013 r. o godz. 10.30. w siedzibie Zamawiającego, 32-332 Bukowno, ul. Leśna 7b.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.
 5. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie i nie spełniające warunków SIWZ zostaną odrzucone.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

 1. W zakresie proceduralnym   -  Curyło Kazimierz
  -  tel. (032) 642-12-04 wew. 34
   
 2. W zakresie merytorycznym  -  Halina Krawczyk
  -  tel. (032) 642-12-04 wew. 30

Udzielanie wyjaśnień w godzinach od 7.00 - 13.00

(oprócz sobót, niedzieli i dni ustawowo wolnych od  pracy).

 

 

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2558681


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube