strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-23 Wtorek, Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.08.22 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2013 r. o godz. 14.30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594./ zwołuje

 

XXXVIII SESJĘ Rady Miejskiej w Bukownie

na dzień 27 sierpnia 2013 r. o godz. 14.30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

Zwolnienie radnych z pracy następuje na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) w sprawie zasad i trybu udzielania przez pracodawców zwolnień radnym- w celu umożliwienia im brania udziału w pracach organów gminy . Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas trwania obrad Sesji.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie 2 protokołów z sesji w dniu 25.06.2013r.
 3. Zapytania mieszkańców.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  4.1. Zmiany uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2013r. Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r.

  4.2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28.03.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2013-2022.

  4.3. Zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  4.4. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

  4.5. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 1570/34, położonej w Bukownie (obręb ewidencyjny Stare Bukowno).

  4.6. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/10 ( obręb Bór Biskupi).

  4.7. Nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości oznaczonej jako działka nr 367, położonej w obrębie ewidencyjnym Wodąca w Strefie Aktywności Gospodarczej.

  4.8. Nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bór Biskupi składającej się z części działki nr 2680/6 i części działki nr 2683/2 zabudowanej budynkiem dawnej szkoły.

  4.9. Opłat za usługi komunalne w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.

  4.10. Zmiany uchwały Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym " Akademia Kreatywnego Malucha"w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
   
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 20.06.2013 do 21.08.2013r.
 6. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 25 czerwca 2013 roku.
 7. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 8. Zgłaszanie interpelacji radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
 10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
 11. Zakończenie obrad.

Internetowa transmisja radiowa z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 27 sierpnia br. będzie dostępna pod adresem:
 
sc.soundcast. pl:8150/listen.pls.

 

Do odtwarzania transmisji Sesji zalecamy program Winamp.

  

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2558216


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube