strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.09.19 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 września 2013 r. o godz. 14.30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594./ zwołuje XXXIX SESJĘ Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 24 września 2013r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

 

Transmisja wideo będzie dostępna również pod adresem:

 

www.bukowno.pl/transmisja-wideo

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27.08.2013r.
3. Zapytania mieszkańców.
 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013r nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r.

4.2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28.03.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2013-2022.

4.3. Zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego.

4.4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 550/21, położonej w Bukownie ( obręb ewidencyjny Starczynów).

4.5. Rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Miasta Bukowno.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.
6. Analiza przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Miasta Bukowno na 2013rok.
7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 22.08.2013r. do 18.09.2013r.
8. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 03.09.2013r.
9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
10. Zgłaszanie interpelacji radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
13. Zakończenie obrad.

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607996


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube