strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-19 Piątek, Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.10.07 - Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej posypywarko solarki, wytwornicy solanki i pługa lemieszowego do siedziby Zamawiającego

 

I N F O R M A C J A          
 

 
Dotyczy: Rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowej posypywarko – solarki, wytwornicy solanki i pługa lemieszowego do siedziby Zamawiającego” nr sprawy ZP – 3/2013.
Zgodnie z art. 92 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami)  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie informuje, że w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta:

OFERTA Nr 1.
AEBI SCHMIDT POLSKA  Sp. z o. o.
ul. Skrajna 80 a,
25-650 Kielce

która zaoferowała wykonanie powyższego zamówienia za całkowitą kwotę brutto: 177.981,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemset jeden 00/100 zł), uzyskując zgodnie z pkt. 12.1 ppkt. 4. SIWZ max ilość punktów – 100.

 

Oferta ta została uznana przez komisję przetargową jako najkorzystniejsza ze względu na maksymalną ilość otrzymanych punktów: 100 punktów.

 

 

 


 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2555861


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube