strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-26 Pon., Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.11.08 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach zadania pn.: "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego".

 

Bukowno, 08.11.2013r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zmianami), Zamawiający zawiadamia, że w odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania pn.: "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego" w części dotyczącej budowy na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sawickiej do skrzyżowania z ul. Janka Krasickiego wzdłuż ul. Reymonta 89 miejsc parkingowych wraz z odbudową ogrodzenia i przełożeniem chodnika oraz budowę 26 miejsc postojowych wraz z zabezpieczeniem linii teletechnicznej biegnącej wzdłuż projektowanych miejsc postojowych.

 

Wpłynęły 3 oferty złożone przez następujące podmioty:

 1. Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Paciej
  ul. Osiecka 3a
  32-300 Olkusz
   
 2. Firma Handlowo-Usługowa WANTA Piotr Zębol
  ul. Malejowska 90
  34-240 Jordanów
   
 3. "AGA-Bauservice"' sp. z o.o.
  ul. Żabiniec 35
  31-215 Kraków

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) Zamawiający odrzucił ofertę Firmy "AGA-Bauservice" sp. z o.o ul. Żabiniec 35, 31-215 Kraków.

 

Zamawiający podjął decyzję w oparciu o analizę całości zgromadzonej dokumentacji.

 

Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia złożonej oferty o dokumenty wskazane w rozdz. VI pkt 2 ust. 3 lit a-g SIWZ. Ze złożonej oferty (załącznik nr 3) wynikało, że Wykonawca będzie korzystał ze wsparcia innych podmiotów "na potwierdzenie czego załącza oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego". W dokumentacji brak było dokumentu o którym wspominał Wykonawca, załączono jedynie załącznik nr 7, który nie spełniał wymogów określonych w SIWZ. W odpowiedzi na uzupełnienie Oferent przedłożył prawidłowo podpisany załącznik nr 7 do oferty pomijając pozostałe dokumenty. Z treści załącznika nr 7 trudno było ocenić sposób zaangażowania zasobów udostępnianych oraz stosunku łączącego oba podmioty w związku z czym nie  było możliwości ustalenia zakresu dokumentów jakie powinien, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 przedłożyć Oferent. Mimo ponownego wezwania dokumenty nie zostały uzupełnione. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę "AGA-Bauservice" sp. z o.o. jako niezgodną z SIWZ.

 

Ocenie poddano pozostałe oferty.

 

W toku czynności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożone oferty uzyskały następującą liczbę punktów przy kryterium oceny ofert – CENA.

 

Obliczoną wg wzoru

 

Wobliczana = ((Cmax. – Cobliczana)/ (Cmax. – Cmin.) * 100


gdzie:

Wobliczana - wartość punktowa oferty

Cmin. -  cena najniższej oferty

Cmax - cena najwyższej oferty

Cobliczana – cena oferty podlegającej ocenie

 


Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów przy kryterium oceny ofert – CENA

Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Paciej
ul. Osiecka 3a
32-300 Olkusz

 

100,00

Firma Handlowo-Usługowa
WANTA Piotr Zębol

ul. Malejowska 90
34-240 Jordanów

 

0,00

 

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma

Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Paciej
ul. Osiecka 3a
32-300 Olkusz

 

Oferta spełniła wymogi stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproponowała najniższą cenę.

 

W toku postępowania nie spełniono przesłanek z art. 91a ust.1 ustawy pzp w związku z czym przeprowadzenie aukcji elektronicznej nie doszło do skutku.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zmianami), Zamawiający ustala, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawcy.

 

Tym samym wyznacza termin podpisania umowy z Wykonawcą na dzień 14.11.2013r.

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2580889


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube