strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-24 Sobota, Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.11.21 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594./ zwołuje XLI SESJĘ Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 28 listopada 2013r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 października 2013r.
3. Zapytania mieszkańców.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013r nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r.
4.2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28.03.2013r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na 2013-2022.
4.3. Nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 614, położonej w obrębie ewidencyjnym Starczynów.
4.4. Zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4.5. Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/194/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
4.6. Ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Bukowno.
4.7. Zmiany uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności.
4.8. Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 24.10.2013r. do 22.11.2013r.
6. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 29.10.2013r.
7. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
8. Zgłaszanie interpelacji radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
11. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Internetowa transmisja radiowa z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 28 listopada br. będzie dostępna pod adresem:

 

http://sc2.readycast.org:8076/listen.pls.

  

Do odtwarzania transmisji Sesji zalecamy program Winamp.

  

 

 

Ze względów technicznych nie odbędzie się transmisja wideo z tej sesji. Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

  


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2600330


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube