strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.12.02 - STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH NA 2014 ROK.

 

Wpłat podatku można dokonać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Miejskiego:

 
Bank PEKAO S.A. o/Bukowno
  
90 1240 4748 1111 0000 4873 9140
  
 

 

 


 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

do góry

Stawki podatku od nieruchomości:

 1. Od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1m2 powierzchni,
    

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodno–retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
    

  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni.
    

 2. Od budynków lub ich części:

  1. mieszkalnych - 0,51 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
    

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
    

  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
    

  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
    

  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
      

 3. Od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
  

 

Stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone Uchwałą Nr XL/277/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  

Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1):

 

   

  


 

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

do góry

 

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty związane z działalnością:

 1. służącą obronności, ochronie bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej,
   

 2. oświatowo – wychowawczą, sportową i kulturalną.
    

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części (szopy, stodoły) wykorzystywane na cele rolnicze.

 

Rodzaje zwolnień z podatku od nieruchomości określa Uchwała Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
     

       

 


 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

do góry

  

   

Stawki podatku od środków transportowych zostały ustalone Uchwałą Nr XL/279/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 

 


 

PODATEK ROLNY

do góry

 

Stawki podatku rolnego:

 • dla gospodarstw rolnych w 2014 roku wynosi 105,00 zł z 1 ha przeliczeniowego;
   

 • natomiast dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 210,00 zł z 1 ha.
   

  

 


 

PODATEK LEŚNY

do góry

 

 

Wysokość podatku leśnego zależy od średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 171,05 zł za 1 m3 (Komunikat Prezesa GUS).


Stawka podatku leśnego w 2014 roku wynosi 37,63 zł z 1 ha.

 


   

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

do góry

 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania drugiego psa i każdego następnego w wysokości 50,00zł.
   

 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania trzeciego psa i każdego następnego dla podatników podatku rolnego w wysokości 50,00zł.
   

 3. Termin płatności opłaty od posiadania psów ustala się do dnia 30 września danego roku podatkowego.
   

 

 


  
WZORY DOKUMENTÓW PODATKOWYCH

do góry

   
Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1):

 

 

Aby móc przeglądać dokumenty w formacie PDF PDF konieczne jest, aby na komputerze było zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader.
Program ten można pobrać tutaj
Pobierz program Acrobat Reader.

 

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579159


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube