strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-19 Piątek, Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.12.13 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2013 r. o godz. 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594./ zwołuje XLV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 20 grudnia 2013r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 listopada 2013r.
3. Zapytania mieszkańców.
 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bukownie na 2014r.
4.2. Zmiany uchwały Nr XLI/288/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013r., w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.
4.3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Bukowno na lata 2010-2016 za okres I-XI 2013r.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 23.11 do 12.12.2013r.
7. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 28 listopada do 13 grudnia 2013r.
8. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
11. Zakończenie obrad.Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2556214


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube