strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-19 Pon., Imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.01.16 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2014 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594./ zwołuje XLVI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 21 stycznia 2014r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 11.12.2013, 16.12.2013 i dwóch protokołów z dnia 20.12.2013r.
 3. Zapytania mieszkańców.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
  2. Zmieniająca uchwałę Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
  3. Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bór Biskupi w Bukownie.
  4. Ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania.
  5. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Bukowno w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
  6. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego- zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.
  7. Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Samorządowych za 2013r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego za 2013r.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 13 grudnia 2013r. do 16 stycznia 2014r.
 8. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 19 grudnia 2013r. do 17 stycznia 2014r.
 9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
 11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
 12. Zakończenie obrad.

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

 

www.bukowno.pl/transmisja-wideo


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2596480


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube