strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.01.24 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bukownie stanowiącą działkę nr 550/21

  

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony

 

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Bukownie, obręb ewidencyjny Starczynów, stanowiącej działkę nr 550/21 o pow. 0,0533ha, będącej własnością Gminy Bukowno, objętej księgą wieczystą nr KR1O/00034646/1. Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń. Leży w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem U – tereny zabudowy usługowej. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowo - mieszkalnym, murowanym, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym.

  1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 27.02.2014 r. o godz. 10.00 siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16  (sala narad).
  2. Cena  wywoławcza nieruchomości w I przetargu wynosi 136.400,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych).
  3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 25.000,00 zł, w terminie do dnia 21.02.2014r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719  BANK PEKAO S.A.(decyduje data uznania rachunku na w/w  koncie).
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej  (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej).
  5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  6. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  7. Burmistrz Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
  8. Z danymi dotyczącymi nieruchomości i szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przetargu należy zapoznać się przed przetargiem w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i 21), tel. (32) 6261855, 6261848, oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl

 

 Regulamin przeprowadzenia w dniu 27.02.2014 r.I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukownie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów prowadzonym dla obrębu Strczynów jako działka nr 550/21o pow. 0,0533ha, objęta księgą wieczystą nr KR1O/00034646/1 jako własność Gminy Bukowno. 

 

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607918


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube