strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-22 Pon., Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.02.25 - Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji" w Bukownie przy ul. Kolejowej.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bukowno informuje o:

 

wszczęciu postępowania w sprawie zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” w Bukownie przy ul. Kolejowej, to jest wszczęciu postępowania w sprawie zmiany obowiązującej, ważnej decyzji Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 25 listopada 2013 r. sygn.: ŚR.6220.5.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działkach o numerach ewidencyjnych 35/12 i 35/10 w Bukownie przy ul. Kolejowej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

 1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora – Zakład Handlowo-Usługowy „KONTUR”, ul. Kolejowa 23A, 32-332 Bukowno.
   
 2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta Bukowno.
   
 3. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków.
   
 4. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Al. 1000-lecia 13a, 32-300 Olkusz.
   
 5.  Informuje się o:
   
   -
  Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisk;
   - jest ona wyłożona do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, pok. Nr 23, w godzinach pracy Urzędu.
   -
  Możliwości składania uwag i wniosków – w terminie od 21 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. Uwagi i wnioski można składać:

   
  -    w formie pisemnej – w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, w godzinach pracy Urzędu
  -    ustnie do protokołu – w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, pok. Nr 23, w godzinach pracy Urzędu,
  -    e-mailem na adres kontakt@um.bukowno.pl
   
 6.  Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bukowno.

 
Burmistrz Miasta         
    
Bukowno             

 

 

 

 

  

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2557439


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube