strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-22 Pon., Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.03.10 - Przegląd Olkuski: "Z Bogusławem Ochabem, prezesem ZGH "Bolesław" rozmawiamy o...".

 Z Bogusławem Ochabem,

 prezesem ZGH „Bolesław”

 rozmawiamy o...

 

 

Minął ponad rok od prywatyzacji największego zakładu pracy w powiecie olkuskim – ZGH "Bolesław" w Bukownie. Jak zapewnia zarząd spółki, nie sprawdziła się żadna z fatalistycznych czasem wizji związanych ze zmianą właściciela. Nikt nie został zwolniony, a produkcja jest w dalszym ciągu na takim samym poziomie. Pomimo tego, że złoża nieuchronnie się kończą, powstają plany inwestycyjne i strategiczne, aby zakłady mogły dalej funkcjonować. Prezes Bogusław Ochab odpowiada "Przeglądowi Olkuskiemu" na pytania związane z przyszłością spółki i podsumowuje miniony rok.  

 

… zmianach po prywatyzacji

 

Miniony rok oceniam pozytywnie, zarówno pod kątem współpracy, jak i realizacji naszej strategii. Jesteśmy już od roku i dwóch miesięcy firmą sprywatyzowaną. Ponad 85% akcji posiada spółka Stalprodukt. Na obecny moment jesteśmy w trakcie wydawania akcji pracowniczych. Uprawnionych do uzyskania akcji było ponad 6 tysięcy, a do tej pory nabyło akcje około 5,5 tysiąca osób. Trudno powiedzieć, kiedy właściciel zaproponuje wykup akcji od pracowników, ale teoretycznie powinno to nastąpić po 2 latach od prywatyzacji. Zmieniła się rada nadzorcza i to nie jest nic niepokojącego, bo naturalną rzeczą jest, że właściciel chce mieć w radzie swoich reprezentantów. Dlatego też trzy osoby są ze Stalproduktu, a dwie wybrane przez załogę ZGH. Natomiast skład zarządu nie uległ zmianie. Rada zaufała dotychczasowemu zarządowi, czyli mnie i panom Andrzejowi Trepce i Andrzejowi Szaremu. Nasza kadencja potrwa jeszcze 1,5 roku. Bieżące sprawy spółki prowadzi zarząd i w dalszym ciągu organizujemy spotkania z załogą, narady produkcyjne, spotkania ze związkami zawodowymi. Robimy wszystko, aby dalej dobrze zarządzać firmą i jednocześnie tworzyć wartość dodaną dla właścicieli.

 

… przyszłości Kopalni "Pomorzany"

 

Niewątpliwie, jako zarząd, martwimy się bardzo perspektywą kopalni, jak i huty. Nie jest tajemnicą, że złoże się kończy i nie ma przełomu w tej kwestii. My, nie od dzisiaj, mówimy głośno, że likwidacja kopalni rozpocznie się w 2016, z ewentualną możliwością wydłużenia jej działalności o kilka lub kilkanaście miesięcy. Wiele zależy także od cen cynku. Jeśli będą wysokie, to możemy eksploatować złoże z niższą zawartością metali, bo i tak będzie się to opłacało. Póki co, jesteśmy nastawieni optymistycznie, ponieważ prognozy rynkowe są dobre. Nie wiemy natomiast, jakie będziemy mieć przyrosty zasobów. W części górniczej próbujemy robić wszystko, żeby do problemu utraty miejsc pracy z powodu likwidacji części górniczej podejść prospołecznie i dlatego przygotowujemy się do alokacji pracowników. Pracownicy, kończąc pracę w ZGH, dostaną ofertę pracy z innych kopalń. Na dzień dzisiejszy podpisaliśmy umowy z czterema zakładami – KGHM Polska Miedź, Jastrzębska Spółka Węglowa, Południowy Koncern Wydobywczy (Libiąż i Jaworzno) i Przedsiębiorstwo Robót Górniczych z Mysłowic. Staramy się o podpisanie kolejnych dwóch umów. Niezależnie od tego, będziemy robili wszystko, żeby też na miejscu stworzyć miejsca pracy – przykładowo choćby w postaci firmy świadczącej usługi górnicze.

 

… przyszłości huty

 

Przyszłość huty sprowadza się do rozwiązania trzech problemów: cen prądu, potrzeby nowych wyzwań technologicznych i zapewnienia wsadu. W kwestii energii elektrycznej nie zmieniło się właściwie nic.  Przykre jest, że mimo bardzo dużego zaangażowania Zarządu, pracowników i związków zawodowych, poprzez dziesiątki wystąpień w ministerstwach, sejmie, senacie i w różnych urzędach, mając niepodważalne argumenty, nie udało się niczego załatwić. A my tylko oczekujemy, aby polski rząd stworzył nam warunki do uczciwego konkurowania z innymi producentami cynku w Europie. Dyrektywę unijną regulującą kwestię akcyzy dla zakładów energochłonnych stosują wszystkie kraje europejskie, ale nie Polska. Odpowiednia ustawa pozwoliłaby nam zaoszczędzić 10 mln zł rocznie. Kolejny problem to certyfikaty kolorowe. Tutaj z kolei odpowiednia ustawa weszła w życie i daje naszej firmie ulgę. Będziemy płacili za certyfikaty tylko 20%, co oznacza, że zamiast aktualnie 20 mln złotych rocznie byłyby to 4 mln zł. Problem jest jednak taki, że ustawa musi być notyfikowana w Unii, czyli nie możemy skorzystać z ulgi do czasu zakończenia procesu notyfikacji. Czyli ulga niby jest, ale naprawdę nie ma. Teraz pytanie – ile czasu to potrawa i kiedy będziemy mogli z tej ulgi skorzystać? Trzecia sprawa to problem emisji CO2. Firma taka jak nasza ma prawo oczekiwać rekompensaty od wzrostu ceny prądu z powodu CO2. Dyrektywa unijna już od 2009 roku jest i w większości krajów problem ten został rozwiązany, a w Polsce do tej pory nie ma odpowiedniej ustawy. Całe szczęście, że koszty uprawnień do emisji CO2 są aktualnie na niskim poziomie. Rozwiązanie tych trzech problemów w Polsce jest bardzo ważne, bo nie można konkurować z innymi producentami cynku płacąc za energię elektryczną znacznie więcej.

 

Reasumując, można powiedzieć, że w dalszym ciągu brakuje odpowiednich regulacji prawnych, które naszej firmie umożliwiłyby korzystać z należnych jej ulg, które pomogłyby ograniczyć koszty i być bardziej konkurencyjną na rynku. W przypadku huty w całkowitym koszcie przetworzenia 48% stanowi energia elektryczna, jest więc o co walczyć.

 

Zastanawiamy się ciągle, jak dalej poprawić efektywność huty, by ograniczyć jej koszty funkcjonowania. Wydaje mi się, że potrzebujemy jeszcze kilku pomysłów, podobnych do tych, które rok temu wprowadziliśmy w zakresie odzyskiwania srebra.

 

Trzecia sprawa to źródła pozyskiwania materiałów wsadowych. Zdecydowana większość hut w Europie kupuje koncentraty spoza Europy i nasza huta nie jest pod tym względem wyjątkiem. My nie możemy w 100% kupować materiału na zewnątrz, dlatego poszliśmy również w stronę recyklingu. Zakładamy docelowo, że aż 40% materiałów wsadowych będzie pochodziło z recyklingu. Pozostałą część będziemy kupowali, tak jak do tej pory, na Bałkanach tj. Czarnogórze, Serbii, Kosowie oraz w oparciu o wieloletnie kontrakty. Optymalnie potrzebujemy rocznie około 150 tys. ton wsadu.

 

… spółkach córkach

 

Decyzja dotycząca połączenia spółek nie ma nic wspólnego z prywatyzacją. To my uznaliśmy, że warto na trzy spółki, przede wszystkim usługowe, spojrzeć w nowy sposób, z innej perspektywy. Wszystkie są zależne od ZGH "Bolesław", ale mało która wyszła na zewnątrz z usługami. Doszliśmy do wniosku, że skoro są w jednym miejscu, to mogą mieć jedną radę nadzorczą, jeden zarząd i jedną księgowość, co da nam pewne oszczędności. Oczekujemy nowego spojrzenia na prowadzoną działalność, aby każda ze spółek radziła sobie na rynku, bez względu na przyszłość spółki matki.

 

… projekcie OLZA

 

Od lat 70-tych wiadomo, że złoża cynku występowały w czterech rejonach – bytomskim, chrzanowskim (obydwa zamknięte – przyp. red.), olkuskim i zawierciańskim. Złoże w okolicach Zawiercia jest więc rzeczą pewną. Prawdą jest, że spółka irlandzko-kanadyjska przez ostatnie 3 lata wydała sporo pieniędzy i odwierciła dużo otworów po to, żeby poszerzyć wiedzę geologiczną na ten temat. Zgodnie z polskim prawem, ktoś, kto rozpoznaje złoże i zatwierdzi nową dokumentację geologiczną, ma pierwszeństwo w otrzymaniu koncesji na wydobycie. Projekt jest trudny, wymaga rozwiązania kilku elementów bardzo istotnych z punktu widzenia efektywności budowy kopalni. Równie ważne jest uzyskanie zgody społecznej. Życzę sobie, aby taki projekt powstał i dobrze by było, gdyby ZGH "Bolesław" mogły w nim uczestniczyć. Czas pokaże, jaki będzie finał tego projektu.

 

… zatrudnieniu

 

Nie zmierzamy w ciągu najbliższych trzech lat robić jakichkolwiek ruchów zatrudnieniowych. Nie mamy żadnej potrzeby zwalniania, a wręcz przeciwnie, na bieżąco przyjmujemy nowych pracowników w miejsce odchodzących na emerytury. W ZGH jeszcze niedawno pracowało 1750 osób, a teraz jest to 1840. Powstały nowe miejsca pracy na hucie, przejęliśmy część zadań od spółek zależnych. Zatrudnienie wiąże się ściśle ze skalą produkcji. Jeżeli produkujemy stale, to potrzebujemy stałej liczby pracowników. Sadzę, że nawet kiedy skończy się okres ochronny, zagwarantowany w podpisanym po prywatyzacji pakcie gwarancji pracowniczych, nie będzie potrzeby zwalniania.

 

Emilia Kotnis-Górka 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2557444


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube