strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-17 Sobota, Imieniny: Reginy, Patryka, Zbyszka BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.03.20 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2014 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594./ zwołuje XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 25 marca 2014r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 lutego 2014r.
3. Zapytania mieszkańców.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany uchwały budżetowej na 2014r. nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013r.

4.2. Zmieniająca uchwałę nr XLIV/294/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2014-2022.

4.3. Udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

4.4. Przekazania środków finansowych dla Policji.

4.5. Nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości stanowiących działkę nr 713/4 obręb ewidencyjny Starczynów przeznaczonej na poszerzenie ulicy Sosnowej.

4.6. Zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do Rady gminy.

4.7. Zmiany w podziale Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania.

4.8. Ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

4.9. Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

4.10. Przystąpienia Miasta Bukowno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą".

4.11. Przystąpienia Miasta Bukowno do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

5. Sprawozdanie z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Bukowno na lata 2010-2016" za okres od I-XII.2013r.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Bukowna za 2013r.

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie za 2013r.

8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 13.02 do 19.03.2014r.

9. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 18 lutego do 25 marca 2014r.

10. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

13. Zakończenie obrad.

 

  

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

 

www.bukowno.pl/transmisja-wideo


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2595066


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube