strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.04.22 - Informacja Starosty Olkuskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Bukowno.

INFORMACJA

 

 

 

Starosta Olkuski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Bór Biskupi, Bukowno Miasto, Podlesie, Polis, Podpolis, Starczynów, Stare Bukowno, Wodąca w jednostce ewidencyjnej Bukowno.

 

Czynności te wykonuje wyłonione w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.

z siedzibą w Częstochowie
ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa.

Powyższe prace aktualizacyjne będą miały na celu zebranie dodatkowych informacji odnośnie budynków. W dniu 31 grudnia 2013r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1551) zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Z powołanego powyżej rozporządzenia wynika konieczność uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynku o nowe atrybuty tj. status budynku określający, że: budowa budynku została zakończona w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane lub rozpoczęte zostało jego faktyczne użytkowanie, budynek jest w trakcie budowy, budynek został objęty nakazem rozbiórki, budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta; rodzaj budynku według KŚT; klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zwanej dalej "PKOB", wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB); główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku; data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku - również data tej przebudowy; informacja o zakresie przebudowy budynku tj. przebudowa w ramach dotychczasowej kubatury, nadbudowa bez zmiany powierzchni zabudowy, częściowa rozbiórka ze zmianą powierzchni zabudowy; pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie obmiarów wykonanych przez osobę z uprawnieniami budowlanymi lub informacji zawartych w projekcie budowlanym; łączne pole powierzchni użytkowej: lokali stanowiących odrębne nieruchomości, lokali niewyodrębnionych, pomieszczeń przynależnych do lokali; liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali; adres budynku, na który składają się: miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości, dzielnica, ulica i identyfikator TERYT ulicy, numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi; identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek; informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części; oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania; data oddania do użytkowania budynku lub części budynku.

 

Starosta Olkuski prosi wszystkie zainteresowane osoby o współpracę z wykonawcą, a w szczególności umożliwienie wstępu na grunt, udostępnianie wszelkiej dokumentacji z której będą wynikać w/w atrybuty budynku w tym dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dokumentacji dotyczącej lokali; zgłoszenia budynku do użytkowania; aktów notarialnych, decyzji administracyjnych jeśli zawierają dane o budynkach oraz innych, mających znaczenie w przeprowadzanej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608006


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube