strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.05.05 - wnp.pl: "Stalprodukt zyskał na cynku".

 

 Stalprodukt zyskał na cynku.

 

 

Mimo spadku wielkości i wartości sprzedaży w segmentach, które były w 2012 roku podstawą działalności grupy Stalprodukt, w ubiegłym roku zwiększyła ona przychody o połowę, dzięki nabytemu w końcu 2012 roku ZGH Bolesław. Niemal o jedną trzecią wzrósł także zysk netto.

 

Całość przychodów grupy osiągnęła wysokość 2,806 mld PLN i była o 55,2 proc. wyższa niż w roku 2012. Zysk netto wyniósł 77,445 mln PLN, a w porównaniu do poprzedniego roku stanowi wzrost o 28,9i proc. Największy udział w przychodach ma nowy w działalności grupy segment cynku, tworzony przez nabytą w ubiegłym roku grupę ZGH Bolesław. Zapewniła ona 1,383 mld PLN przychodu, podczas gdy segment blach elektrotechnicznych 386,672 mln PLN, a segment profili 774,503 mln PLN. W wypadku zysku operacyjnego wyniki wymienionych segmentów wynoszą odpowiednio 90,293 mln PLN, 20,194 mln PLN i 37,874 mln PLN.

 

Na wyniki grupy w roku 2013 wpłynęło spowolnienie rozwoju gospodarczego. Istotne ograniczenie wydatków na projekty infrastrukturalne, głównie drogowe uderzyło w takie branże jak budownictwo, którego wartość dodana w porównaniu do roku 2012 spadła o 9 proc. Dla Stalproduktu oznaczało to ilościowy i wartościowy spadek w podstawowych dotąd segmentach działalności. W segmencie blach elektrotechnicznych wolumen sprzedaży spadł o 13,5 proc., a ceny średnio o 18 proc., co dało spadek wartości sprzedaży o 30 proc. Trzeba przy tym wspomnieć, że Stalprodukt ograniczył pracę niektórych linii produkcyjnych ze względu na wdrażanie nowej technologii blach transformatorowych, tzw. BiH. To jeden z najważniejszych projektów inwestycyjnych grupy w ostatnich latach. Zakończenie prac i opanowanie nowej technologii ma nastąpić do końca roku 2014.

 

W segmencie profili giętych i barier, do którego włączone są także centra serwisowe spadek wolumenu sprzedaży był podobny, sięgający 13 proc., mniej dotkliwy był jednak spadek cen, który wyniósł 9 proc. w wypadku profili. W sumie wartość sprzedaży segmentu spadła o 22,4 proc. Mimo to wyniki sprzedaży osiągnięte w roku 2013 były o 55,2 proc. wyższe niż przed rokiem, na co wpłynęło skonsolidowanie w grupie wyników ZGH Bolesław.

 

Zmniejszenie popytu na bariery nie było zaskakujące w kontekście sfinalizowania w 2012 r. wielu projektów autostradowych w związku z organizacją EURO 2012, a w rezultacie - redukcji nakładów na inwestycje w infrastrukturę w późniejszym okresie. Znaczący wzrost sprzedaży barier spodziewany jest w 2015 r., w związku z realizacją kolejnego etapu rządowego planu budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce - napisał w komentarzu do wyników Piotr Janeczek, prezes Stalproduktu.

 

Według zarządu spółki "przy korzystniejszych prognozach na najbliższy okres, zarówno dla rozwoju całej gospodarki, jak i sektora stalowego, rok 2014 nie powinien przynieść znaczącego pogorszenia wyników Grupy Stalprodukt, choć uwarunkowania związane z działalnością segmentów blach i profili, w tym utrzymująca się nadprodukcja, zaostrzająca się konkurencja, ograniczony popyt i tym samym niskie ceny, nie pozwolą w krótkim czasie na znaczący wzrost przychodów i dynamiczną poprawę marż w tych obszarach". Nieco lepsze perspektywy, głównie ze względu na przewidywany wzrost cen metali, otwierają się przed segmentem cynku.

 

wnp.pl


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608001


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube