strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-24 Sobota, Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.05.15 - Przetarg nieograniczony na dostawy w zakresie wyposażenia części gastronomicznej Domu Turysty TRAMP przy ul. Spacerowej w Bukownie

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 
Numer ogłoszenia: 166716 -
2014;
data zamieszczenia: 16.05.2014


 


Wdniu 16.05.2014 r. Zamawiający zmienił treść SIWZ w następujący sposób:
 
W SIWZ pkt V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA zapis: "Termin zakończenia realizacji zamówienia w zakresie dostawy i montażu całości sprzętu wyznacza się na dzień 07.06.2014 r., termin zakończenia szkoleń pracowników z obsługi sprzętu wyznacza sią na dzień
18.06.2014 r."
 
zastępuje się zapisem: "Termin zakończenia realizacji zamówienia w zakresie dostawy i montażu całości sprzętu wyznacza się na dzień 06.06.2014 r., termin zakończenia szkoleń pracowników z obsługi sprzętu wyznacza sią na dzień 11.06.2014 r."


   


Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w dokumentach odnoszących się do niniejszego przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji projektowej, rysunkach technicznych, specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót wskazań dotyczących znaków towarowych, patentów lub pochodzenia mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia, to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany, (jeżeli występuje) w dokumentacji projektowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza, od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Nazwy własne w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robót, przedmiarach robót - jeżeli występują nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować, jako materiały przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych materiałów występujących w dokumentacji projektowej.


 


Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Bukowno: Dostawy w zakresie wyposażenia części gastronomicznej Domu Turysty TRAMP
Numer ogłoszenia: 163544 - 2014;
data zamieszczenia: 15.05.2014
.


  

 

Pliki do pobrania:

  

 Załączniki do SIWZ:

 

 

Dofinansowanego w ramach

 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy Działanie 3.1.

Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat C:

Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu.

 

 

 

  Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2600330


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube