strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-22 Pon., Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.05.22 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594./ zwołuje L Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 27 maja 2014r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 kwietnia 2014r.
 3. Zapytania mieszkańców.
   
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   
  1. Zmiany uchwały budżetowej na 2014r. nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013r.
  2. Udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
  3. Przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Bukowno.
  4. Ustalenia opłaty za korzystanie ze spływu kajakowego na terenie Miasta Bukowno.
  5. Ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo- rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
  6. Zmiany uchwały Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013roku w/s ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym " Akademia Kreatywnego Malucha" w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
  7. Zmiany uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 roku w/s ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie.
  8. Zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  9. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 1573/4, obręb ewidencyjny Stare Bukowno.
  10. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 1573/4, obręb ewidencyjny Stare Bukowno.
  11. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 839/2, obręb ewidencyjny Starczynów.
  12. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 904/30, obręb ewidencyjny Starczynów.
  13. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 277/240, obręb ewidencyjny Starczynów.
    
 5. Informacja o realizacji wniosku do Funduszu Spójności w sprawie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności prowadzonej przez PWiK.
 6. Sprawozdanie z utrzymania czystości na terenie Miasta Bukowno za 2013 rok.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 23.kwietnia do 22 maja 2014r
 8. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 1 maja do 22 maja 2014r.
 9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
 11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
 12. Zakończenie obrad.

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

 

www.bukowno.pl/transmisja-wideo


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2557461


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube