strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.06.13 - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Szkolnej

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno
OGŁASZA
III przetarg ustny nieograniczony

 
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Szkolnej, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto, ujawnionych w niżej wymienionych księgach wieczystych jako własność Gminy Bukowno. Nieruchomości te są wolne od innych niż opisane poniżej obciążeń. Leżą w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Lp.

Nr
księgi wieczystej

Numer działki
wg ewidencji gruntów

Powierzchnia działki (ha)

Cena wywoławcza bez podatku VAT
(zł)

Wadium
(zł)

1

2

3

4

5

1

KR1O/00039659/0354/40, 1473125.000,0020.000,00

2

KR1O/00076729/3354/50, 1485115.000,0015.000,00

 

Nieruchomość oznaczona nr działki 354/5 obciążona jest służebnością przesyłu, polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości, pasem o szerokości 3m wzdłuż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w celu jej utrzymania na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przy ul. Kluczewskiej 4. W związku z przebiegającą siecią kanalizacji deszczowej wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej, nieruchomość oznaczona nr działki 354/5 zostanie dodatkowo obciążona, pasem  o szerokości 3m służebnością przesyłu, na rzecz Gminy Bukowno, w celu utrzymania sieci kanalizacji deszczowej. Z powyższymi służebnościami związany jest obowiązek powstrzymywania się od wznoszenia budynków  i budowli oraz sadzenia drzew i krzewów  w wyznaczonym pasie.

  1. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 17.12.2013 r.
  2. II  przetarg ustny nieograniczony odbył się 01.04.2014 r.
  3. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 15.07.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16  (sala narad).
  4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 10.07.2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719  BANK PEKAO S.A. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bukownie). Na wpłacie należy podać lp. nieruchomości, której dotyczy wpłata.
  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej  (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
  6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  7. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Burmistrz Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
  9. Z danymi dotyczącymi nieruchomości i szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przetargu należy zapoznać się przed przetargiem w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i 21), tel. (32) 6261855, 6261848, oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl

 

 

 

 

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579413


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube