strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-20 Sobota, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.05.30 - Informacja budżetowa dotycząca m.in. wykonania Budżetu Miasta Bukowno za rok 2013.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA

BUKOWNO

 

 

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmn.) Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:

 1. Wykonanie budżetu Miasta Bukowno za 2013 r.
   
  1. dochody wykonane: 35.870.745,57 zł, co stanowi 104,7% planu dochodów,
  2. wydatki wykonane: 33.692.402,34 zł, co stanowi 95,2% planu wydatków,
  3. nadwyżka budżetu miasta: 2.178.343,23 zł,
  4. przychody budżetu: 820.000,00 zł, co stanowi 62 % planu przychodów,
  5. rozchody budżetu: 1.408.000,00 zł, co stanowi 100% planu rozchodów.
    
 2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wykorzystane przez Miasto Bukowno w 2013 r. stanowią kwotę 1.530.255,58 zł
   
 3. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. - nie wystąpiły
   
 4. Dotacje:
   
  1. otrzymane w 2013 r. z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 41.932,95 zł
  2. udzielone w 2013 r. innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowią kwotę 203.520,77 zł
    
 5. Miasto Bukowno nie udzielało w 2013r. poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
   
 6. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2013 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:
   
  1. Urszula Kalecińska - Kucik – umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości ze względu na trudną sytuację materialną podatnika - w wysokości 922,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 8,00 zł,
    
  2. GRZANPOL Arkadiusz Grzanka, Joanna Ślęzak Spółka Jawna – udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą nr XXXII/184/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis - w wysokości 2.987,00 zł.
    
 7. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2013 r. udzielono pomocy publicznej:

GRZANPOL Arkadiusz Grzanka, Joanna Ślęzak Spółka Jawna - udzielono pomocy publicznej w kwocie 2.987,00 zł

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2556704


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube