strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.09.11 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 16 września 2014 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594./ zwołuje LIV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 16 września 2014r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z Sesji Nr LI w dniu 24.06.2014r., LII w dniu 24.06.2014r oraz LIII w dniu 29.07.2014r.
 3. Zapytania mieszkańców.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013r.
  2. Zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2014-2022.
  3. Zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/314/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
  4. Ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r.
 6. Analiza przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w Budżecie Miasta Bukowno na 2014r.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 19.06.2014r. do 10.09.2014r.
 8. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 27.06.2014r. do 06.09.2014r.
 9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 10. Zgłaszanie interpelacji radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
 12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo

 

 

 

Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608001


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube