strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.10.16 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 października 2014 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594/ zwołuje LV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 21 października 2014r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr LIV w dniu 16 września 2014r.
3. Zapytania mieszkańców.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013r.
4.2. Zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2014-2022.
4.3. Aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowno oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowno.
4.4. Niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 596/1, obręb ewidencyjny Wodąca.
4.5. Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.
4.6. Zmiany uchwały Nr XLVI/305/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
4.7. Rozstrzygnięcia skargi Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowo - Leśnej Stare Bukowno na bezprawne działanie Burmistrza na szkodę Wspólnoty Gruntowo - Leśnej Stare Bukowno poprzez ustawienie znaku "zakaz ruchu" na działce 1331/9, będącej własnością Wspólnoty.
4.8. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4.9. Stawek podatku od środków transportowych.

 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zdrowia Miasta Bukowno za okres od września 2013r. do sierpnia 2014r.
6. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie Miasta Bukowno za okres od września 2013 do sierpnia 2014.
7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 11.09.2014r. do 15.10.2014r.
8. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 11.10.2014r. do 18.10.2014r.
9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
10. Zgłaszanie interpelacji radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
13. Zakończenie obrad.

 

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem: 

 

www.bukowno.pl/transmisja-wideo

 

 


 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607996


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube