strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.10.10 - "Rozmowy na koniec kadencji" (Głos Bukowna).

Mirosław Gajdziszewski, Burmistrz Miasta: Jak wszyscy doskonale wiemy i już widzimy, dobiega końca kolejna kadencja władz na wszystkich szczeblach samorządu. U nas też już czas, aby pewne sprawy pozamykać, pokończyć zaplanowane inwestycje. Nie chcę w tej chwili dokonywać podsumowania kadencji, a jestem to winien Mieszkańcom, ale na kompleksowe rozliczenia się ze złożonych obietnic sprzed czterech lat przyjdzie czas na spotkaniach przedwyborczych z Mieszkańcami w trakcie trwania kampanii. Na razie został nam jeszcze miesiąc, który zamierzamy wykorzystać do normalnej pracy.

 

Wraz ze swoimi współpracownikami, radnymi i dzięki ciągłym kontaktom z Mieszkańcami, którzy na bieżąco byli naszymi recenzentami zrobiliśmy dużo, ale realizacja wszystkich planów nie była możliwa. Mogę śmiało powiedzieć, że to co osiągnęliśmy jest dużą zasługą Mieszkańców. Wiele spraw i problemów rozwiązaliśmy wspólnie.

 

Oceniając minioną kadencję nie sposób nie odnieść się do zadań zrealizowanych, a były one ujęte w wypracowanym wspólnie z wówczas kandydatami na radnych z mojego komitetu wyborczego. Miał to być program odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom Mieszkańców.

 

Z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2010 – 2014, z których szczególnie jestem zadowolony wymienię tylko niektóre i to w telegraficznym skrócie: uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej, oddany do użytku zmodernizowany basen kąpielowy - etap I, gruntowna modernizacja Domu Turysty TRAMP, kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół nr 2 na ul. Sławkowskiej, ukończona została olbrzymia inwestycja - kanalizacja sanitarna miasta w granicach aglomeracji wraz z wymianą sieci wodociągowej i odbudową dróg prowadzona w ramach projektu czterech gmin. Postawiliśmy na poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych oraz powiatowych. W obecnej kadencji trzykrotnie pozyskaliśmy środki zewnętrzne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na tzw. „schetynówki” tj. na drogę w kierunku Trzebini przez Podlesie oraz modernizację ulic Niepodległości i Nowej wraz z przebudową pętli autobusowej w rejonie dworca PKP. Wykonaliśmy też długo oczekiwaną ulicę Graniczną.

 

To główne inwestycje, nad którymi pracowaliśmy w ostatnich czterech latach, ale było jeszcze mnóstwo mniejszych zadań i tych realizowanych na bieżąco na prośbę, czy sugestię Naszych Mieszkańców. Szeroko podejmowaliśmy działania odpowiadające potrzebom Mieszkańców, dofinansowując indywidualne inwestycje proekologiczne (wymiana pieców CO, przyłącza kanalizacyjne).

 

Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych Mieszkańcach naszego Miasta i ich rodzicach - w Naszym Mieście zafunkcjonował Klub Dziecięcy, organizowaliśmy bezpłatne szczepienia dzieci, bezpłatne zajęcia językowe dla przedszkolaków, wprowadziliśmy lokalną Kartę Dużej Rodziny.

 

Dzięki dobrze przygotowanym terenom inwestycyjnym oraz dobremu klimatowi, na jaki mogą liczyć inwestorzy w Bukownie powstały w naszej miejscowości nowe zakłady pracy takie jak: SIBELCO, Grzanpol, Asmko Bis, czy Centrum Medyczne SKAŁKA. Jako jedyni w okolicy przyjęliśmy uchwałę o pomocy „de minimis”, zachęcającej do inwestowania w Bukownie. Dla usprawnienia obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim utworzyliśmy elektroniczne biuro podawcze na parterze budynku, aby ułatwić dostęp osobom starszym.

 

W trakcie kadencji nie zapomniano również o walorach estetycznych miasta. Zakupiony został specjalny samochód do sprzątania ulic i zimowego ich utrzymania po to, aby Bukowno było czyste i coraz ładniejsze. Można by tu jeszcze pochwalić się wieloma przykładami.

 

Nie wszystko jednak udało nam się zrobić. Niestety, nie udało się zrealizować bezkolizyjnego przejazdu pod torami PKP ze względu na zmianę przez Zarząd Województwa Małopolskiego koncepcji realizacji regionalnych połączeń drogowych w województwie i subregionie. Było to niezależne od nas, a decyzje zapadały poza nami.

 

Pomimo wszelkich starań z naszej strony nie udało się wykonać modernizacji wyjścia z tunelu pod torami PKP na stronę północną mającej na celu dostosowanie wyjścia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główny problem wynika jednak z faktu, że inwestorem tego zadania musi być PKP PLK Sp. z o.o., a nie Miasto Bukowno. Pomimo, że dopiero w czwartym postępowaniu przetargowym PKP PLK wybrało wykonawcę tego zadania, do chwili obecnej nie została podpisana umowy na wykonanie robót pomiędzy stronami.

 

Chcę jeszcze raz podkreślić, że to co zrobiliśmy dla Naszego Miasta to przede wszystkim dzięki Naszym Mieszkańcom, którzy byli i są inspiracją, motorem napędowym dla działań Burmistrza.

 

Aby to wszystko móc ogarnąć i zrealizować potrzebny mi był odpowiedni zespół dobrze przygotowanych ludzi. Chcę w tym momencie podziękować za bardzo dobrą współpracę mojemu Zastępcy Panu Józefowi Paluchowi, Sekretarzowi Miasta Panu Marcinowi Cockiewiczowi i Skarbnikowi Miasta Pani Halinie Lekston. To ludzie o wielkiej wiedzy i talencie organizatorskim, oddani bez końca pracy dla naszej społeczności. Darzymy się pełnym zaufaniem i uzupełniamy niezbędnym technicznym wykształceniem, co daje nam w sumie konieczny zasób wiedzy przy realizacji złożonych zadań. Minione lata to kolejna porcja wspólnych doświadczeń zawodowych i społecznych.

 

Przy tej okazji pragnę poinformować czytelników Głosu Bukowna, że zdecydowałem się po raz kolejny ubiegać o wybór na stanowisko Burmistrza Naszego Miasta. Nie bez znaczenia na tą decyzję były opinie Mieszkańców wyrażane na różnych spotkaniach, w których miałem okazje uczestniczyć, jak również pojedyncze opinie wyrażone podczas przypadkowych spotkań.

 

To Wyborcy są najsurowszym recenzentem metod i osiągnięć sprawowania władzy przez burmistrza. Podczas nadchodzącej kampanii wyborczej będę zabiegał o Ich głosy, prezentując w najbliższym czasie program do realizacji w latach 2014-18. Będzie to program wspólnie ustalony z kandydatami na radnych z mojego komitetu wyborczego, który ma jak dotychczas wynikać z oczekiwań i potrzeb Naszych Mieszkańców. Ma to być program, z którym każdy Mieszkaniec Bukowna mógłby się utożsamiać, taki który za cztery lata ponownie pozwoli mi z podniesioną głową powiedzieć ”Dotrzymuję słowa”.

 


 

Józef Paluch, Zastępca Burmistrza: Jestem bardzo zadowolony, że przez kolejne cztery lata sprawowania funkcji zastępcy Burmistrza utrzymaliśmy bardzo wysoki wskaźnik wydatków inwestycyjnych, który wynosi średnio ok. 11 mln/rok. Wbrew niektórym malkontentom osobiście uważam, że gminy, które nie inwestują w szeroko rozumianą sferę społeczno–gospodarczą nie tylko nie rozwijają się, lecz wręcz się cofają, bo pociąg z napisem "postęp" przejedzie obok nich tak szybko, że nawet nie zdążą go zauważyć, a co dopiero wsiąść. W tym kończącym się już okresie wykorzystywania środków unijnych ze starej perspektywy finansowej każdy z samorządów miał swoje 5 minut. Nam udało się utrzymać duże tempo rozwoju dzięki temu, że umiejętnie sięgaliśmy po środki pomocowe. W latach 2010 – 2014 aplikowaliśmy o różne środki zewnętrzne zarówno na projekty twarde jak i miękkie. Ogólnie wartość wszystkich projektów to prawie 40 mln zł, na które przyznano nam ponad 26 mln zł dofinansowania. Jeżeli do tej kwoty dodamy inwestycję wodno-kanalizacyjną realizowaną przez PWiK sp. z o.o. w Olkuszu, w której nasze Miasto jest drugim co do wielkości udziałowcem (wartość robót zrealizowanych na terenie Bukowna wynosi ok. 35 mln zł), to stawia nas w czołówce gmin, które otrzymały najwięcej środków z UE w przeliczeniu na mieszkańca. Jestem zadowolony również z tego, że udało nam się pozyskać środki na te zadania, które decydują o podniesieniu standardów życia naszych mieszkańców, tj. ochronę środowiska, sport i turystykę, infrastrukturę techniczną, a także na segment edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczy. Taki rozkład kierunków inwestowania pozwolił nam na zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju gminy. Nasze Miasto wzbogaciło się o ok. 15 km sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 6 km sieci kanalizacji opadowej. Wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy łącznie z drogami po kanalizacji ponad 32 km dróg.

 

Dziś już mało kto pamięta, jak wyglądały drogi dojazdowe do osiedli Bór Biskupi z Przeniem i do Podlesia. W kolejce czeka jeszcze droga do Przymiarek, ale będzie to jednym z podstawowych zadań dla samorządu na najbliższą kadencję, który będzie musiał również zmierzyć się z poprawą stanu nawierzchni na tzw. „obwodnicy” do firmy Schneider Electric.

 

Bardzo dużo wydatków poniesiono na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej. Wybudowano nowoczesny basen otwarty na obiektach MOSiR, dobiega końca generalny remont części hotelowej DT „Tramp”, powstał kompleks boisk sportowych ze sztucznymi nawierzchniami przy Zespole Szkół Nr 2. Jeżeli dodamy do tego nakłady poniesione na realizację zadania ”Rozwój infrastruktury turystycznej jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego ”, który obejmował: remont części gastronomicznej DT „Tramp”, spływ kajakowy, parking przy ul. Reymonta wraz z ogrodzeniem części basenowej, ścieżki turystyczne rowerowe i pieszo-rowerowe, trasy nordic walking, mapy, przewodniki itp. to na ten segment wydatków przeznaczyliśmy prawie 17 mln zł.

 

Wiem, że mieszkańcy bardzo by chcieli by zostały odtworzone kładki na rzece Sztole, na razie pokonujemy przeszkody formalno-prawne, ale jestem dobrej myśli, że powstaną one w najbliższym czasie.

 

Niezwykle ważną inwestycją było również kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej. Na zorganizowanej w tym roku konferencji „B4B - Bukowno for Business” przedstawiałem skalę trudności przy wykonywaniu tego zadania, realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj ”. W ramach tego zadania na obszarze ponad 34 ha za kwotę ponad 11 mln zł przygotowane zostały tereny inwestycyjne, a dzięki staraniom Miasta na obszarze 10 ha została utworzona podstrefa Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie oprócz ulg gminnych na potencjalnych inwestorów czekają również ulgi rządowe. Około 32 % gruntów w SAG znalazło już swoich nabywców i zaczęły powstawać pierwsze firmy. Przyznam szczerze, że nie jesteśmy zadowoleni z tempa przyrostu nowych miejsc pracy powiązanych z SAG. Być może na ostrożne zachowanie inwestorów miała wpływ ogólnoświatowa recesja gospodarcza, która nie ominęła również państw UE. Na szczęście gospodarki powoli notują wzrosty , a na naszym lokalnym podwórku dzięki nowym inwestycjom: rozbudowie firmy Schneider Electric, powstaniu firm „Grzanpol”, „Sibelco”, Centrum Medyczne „Skałka”, uruchomieniu nowej nitki technologicznej w firmie „Telefonika Kable” oraz otwarciu nowego dyskontu spożywczego „Intermarche” wybudowanego przez firmę „Krokus” powstało ok. 300 nowych miejsc pracy.

 

Niemniej jednak jest to kolejne priorytetowe działanie dla władz samorządowych na następną kadencję.

 


 

Zbigniew Urbański, Przewodniczący Rady Miejskiej: Już na samym początku tej kadencji postawiliśmy sobie za cel, aby w każdej części naszego miasta została wykonana choć jedna inwestycja. Zadań było dużo i o różnym ciężarze gatunkowym: od „niewielkich” cenowo, jak kawałek chodnika, aż do poważnych inwestycji, np. basen kąpielowy. Główną inwestycją na pewno była przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Zadania zrealizowano dzięki odpowiedniemu planowaniu poszczególnych inwestycji i rozłożeniu ich na cztery lata kadencji. Dziękuję radnym za akceptację takiego sposobu realizacji inwestycji w Bukownie.

 

Tą Radę cechowała dobra współpraca z Burmistrzem Miasta, za co chcę podziękować wszystkim radnym i Panu Burmistrzowi. Życzę kolejnej Radzie owocnej współpracy z Burmistrzem Miasta i mądrych decyzji.

 

Zapraszam mieszkańców Bukowna do wzięcia udziału w wyborach.

 


 

Halina Lekston, Skarbnik Miasta: Krótka analiza finansowa ostatnich czterech lat pozwala zobaczyć jak dynamicznie, ale też  gospodarnie zarządzano środkami publicznymi. Wskazuje również trendy wzrostowe dochodów i wydatków budżetu Miasta oraz wysoki poziom wydatków majątkowych.

 

Szybkie tempo wzrostu dochodów bieżących i umiarkowany wzrost wydatków bieżących w latach 2011 -2014 pozwoliło na wygospodarowanie znacznej nadwyżki operacyjnej (od 0,9mln zł w 2011r. do 3,0 mln zł w 2014r.), która była przeznaczana na finansowanie zadań inwestycyjnych.

 

W latach 2011-2013 realizowane były dwa bardzo duże zadania inwestycyjne tj. Przebudowa kąpieliska miejskiego na terenie MOSiR w Bukownie - poniesione nakłady finansowe to kwota ok. 12,0 mln zł i drugie zadanie to „Kompleksowe uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukownie” o wartości  ok. 11,0 mln zł, współfinansowane z udziałem  środków europejskich. Kwota dofinansowania to ok. 9,0 mln zł.

 

Deficyt budżetowy w latach 2011-2012 i 2014r. wynikał ze świadomie przyjętej strategii realizacji zadań inwestycyjnych, a także z faktu konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości od 20% do 50% do zadań, na realizację których Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Należy tu wymienić; budowę kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Bukowno, budowę infrastruktury turystycznej, przebudowę ul. Niepodległości i ul. Nowej wraz z przebudową placu dworcowego, kompleksowe uzbrojenie SAG oraz budowę ul. Granicznej.

 

Rok 2013 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2,2 mln zł, która wpłynęła na wysoki poziom wydatków majątkowych w bieżącym roku. Realizowane w Naszym Mieście wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą ok. 10,8 mln zł, natomiast na dofinansowanie tych zadań zaciągnięto kredyt w wysokości  3,0 mln zł.

 

Podsumowując - w okresie obecnej kadencji zostały zrealizowane zadania inwestycyjne na kwotę ok. 42,0 mln zł, a zaciągnięte w latach 2011-2014  kredyty stanowią kwotę 15,3 mln zł, a więc tylko 36% poniesionych wydatków majątkowych, pozostała kwota to środki własne Gminy 33,6% oraz  środki  europejskie i dotacje celowe z budżetu państwa stanowiące 30,4% poniesionych nakładów na inwestycje.

 

Na wniosek Burmistrza Miasta w bieżącym roku WFOŚiGW w Krakowie, przyznał umorzenie pożyczki udzielonej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie” w wysokości 260 tys. zł, stanowiące  33% wykorzystanej kwoty pożyczki.

 

W związku z planami inwestycyjnymi na kolejne lata, opracowana została analiza sytuacji finansowej Miasta określająca możliwości i sposób finansowana inwestycji. Oparta na wskaźnikach makroekonomicznych oraz wielkościach przyjętych w WPF Miasta Bukowno uchwalonej na lata 2014-2022 analiza wykazała, że sytuacja finansowa Gminy pomimo tak dynamicznego wzrostu wydatków inwestycyjnych jest bezpieczna i stabilna. Obserwowana na przestrzeni ostatnich lat tendencja wzrostu dochodów własnych budżetu, zapewnia Miastu nie tylko bieżącą obsługę długu, ale pozwala na finansowanie bieżących zadań gminy na dotychczasowym poziomie i dalsze inwestowanie.

 

Oznacza to, że relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (od 2014r. limity zaciągania długu obliczane są indywidualnie dla każdej jst.) są na tyle dobre, że stawiają naszą Gminę w czołówce gmin o dużych możliwościach inwestowania, a tym samym ubiegania się o środki pomocowe w latach 2014-2020.

 


 

Marcin Cockiewicz, Sekretarz Miasta: Kadencja 2010-2014 rozpoczęła się od mocnego akcentu. Miastu przyznano ponad 15 mln zł dofinansowania na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej. Od lipca 2010r. trwała już inwestycja modernizacji basenu MOSiR, rozpoczęta została również przez olkuski PWiK największa w całym powiecie inwestycja z udziałem środków UE, czyli budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Bukowno-Bolesław. Jeśli doliczyć do tego zaplanowane i wykonane inwestycje drogowe, to jasnym już wówczas było, że ta kadencja – podobnie zresztą jak poprzednia – będzie stała pod znakiem intensywnych inwestycji infrastrukturalnych.

 

Ale bezpośredni wpływ na codzienne życie naszych Mieszkańców mają również takie sprawy jak oświata i wychowanie, opieka i profilaktyka zdrowotna, czy też wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

 

Jednym z najbardziej oczekiwanych przez Rodziców rozwiązań było utworzenie Klubu Dziecięcego. „Akademia Kreatywnego Malucha” to miejsce, gdzie dzieci w wieku 1-3 lat mają zapewnioną opiekę, ale również nabywają nowych doświadczeń i umiejętności, a pod kierunkiem odpowiednio przygotowanej kadry wychowują się poprzez zabawę. Poza zabawami plastycznymi, ruchowymi czy muzycznymi realizowany jest autorski program Małgorzaty Szkop "Chcę być komunikatywny i samodzielny", mający na celu rozwój mowy oraz prostych czynności związanych z jedzeniem czy ubieraniem.

 

Na dostosowanie pomieszczeń przedszkola do potrzeb Klubu Dziecięcego udało nam się pozyskać środki zewnętrzne - z rządowego programu wsparcia „Maluch 2012” ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (prawie 74 tys. złotych). Klub Dziecięcy pomaga też 18 bezrobotnym rodzicom i opiekunom w aktywnych poszukiwaniach pracy,  zapewniając w tym czasie darmową opiekę dla ich pociech (dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosło blisko 240.000 zł).

 

Także dzieci przedszkolne mogły liczyć na poszerzenie oferty zajęć oferowanych im przez Miejskie Przedszkole. Przy okazji ustawowego obniżenia wysokości opłat za przedszkole odebrano jednocześnie rodzicom możliwość finansowania dodatkowych zajęć przedszkolnych. My w Bukownie podjęliśmy wówczas szybką decyzję. Wszystkie dzieci objęte obowiązkiem przedszkolnym (dzieci pięcio- i  sześcioletnie) mają zapewnione bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, finansowane z budżetu miasta. Bo dla nas „inwestowanie w rozwój najmłodszych” nie jest tylko pustym frazesem.

 

W ramach gminnego programu profilaktyki i ochrony zdrowia kontynuujemy finansowanie programu bezpłatnych szczepień dla dziewcząt przeciw wirusowi HPV. Wirus ten odpowiedzialny jest za ok. 70% przypadków raka szyjki macicy, a szczepionka ta zapewnia dziewczętom immunologiczną ochronę przed zakażeniem onkogennymi typami tego wirusa.  Od trzech lat wspólnie z Powiatem Olkuskim rodzicom dzieci 2-letnich proponujemy również bezpłatne szczepienia przeciw meningokokom. Te niezwykle niebezpieczne bakterie powodują m.in. posocznicę (sepsę), której śmiertelność osiąga nawet 50% przypadków. Realizujemy również w Miejskim Przedszkolu w Bukownie skriningowe badania krwi 6-letnich dzieci pod kątem narażenia na ołów. Badanie to ma ogromne znaczenie społeczne i stanowi obiektywny sposób oceny problematyki narażenia środowiskowego w naszym regionie.

 

Dla naszych Mieszkańców poszerzyliśmy również ofertę dotacji budżetowych z zakresu ochrony środowiska. Do funkcjonujących już wcześniej dotacji do wymiany źródła ciepła c.o. dołączyły teraz dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z budową przyłączeń do zbiorczej kanalizacji.

 

Jednym z największych pakietów rozwiązań społecznych wprowadzonych w tej kadencji było niewątpliwie wdrożenie lokalnej Karty Dużej Rodziny (KDR). Karta jest mechanizmem wsparcia dla wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Bukowna, posiadających co najmniej troje dzieci. Posiadacze takiej Karty mają prawo m.in. do 50% ulg w opłatach za wszystkie biletowane imprezy organizowane przez gminne jednostki, zniżki dotyczą też wstępu na basen miejski oraz spływy kajakowe. Rodzice posiadający KDR płacą jedynie połowę stawki za pobyt swoich dzieci w klubie dziecięcym, a za pobyt dzieci w przedszkolu miejskim nie zapłacą wcale. Dodatkowo, wszystkim osobom posiadającym KDR przysługuje miesięczna dopłata z budżetu miasta w wysokości 3,50 zł do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zaprezentowane powyżej i przyjęte w Bukownie rozwiązania z trudem można znaleźć wśród okolicznych gmin i to m.in. one stanowią dziś o atrakcyjności zamieszkiwania w naszym Mieście.

 

Dodatkowo, cały czas staramy się budować markę Bukowna, jako miasta dynamicznego, otwartego,  z atrakcyjną ofertą dla swoich Mieszkańców. Basen rekreacyjny MOSiR oraz spływ kajakowy Sztołą były tego lata najbardziej atrakcyjną ofertą wakacyjną w okolicy. A o takich wydarzeniach jak Dni Bukowna, rajd samochodów terenowych „Sand Edition”, Rodzinny Rajd Rowerowy, a nawet o Światowym Dniu Ukulele mówi się i pisze w mediach nie tylko o charakterze lokalnym. Chcemy, żeby marka „BUKOWNO” była kojarzona również poza granicami naszego powiatu.

 

Podsumowując – bilans ostatnich czterech lat jest zdecydowanie pozytywny – to czas tworzenia nowej oferty dla Mieszkańców i poprawy warunków życia w naszym Mieście. Potwierdza to opublikowany ostatnio Ranking Najlepszych Gmin Małopolski, w którym Bukowno kolejny raz znajduje się w ścisłych gronie liderów pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579473


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube