strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-22 Pon., Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2014.12.23 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594/ zwołuje II Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 30 grudnia 2014r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13.11 i 27.11.2014 roku.

3. Zapytania mieszkańców. 

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013r.

4.2. Zmieniająca Uchwałę nr XLIV/294/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2014-2022.

4.3. Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie dokonującego czynności w sprawach podróży służbowej wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie oraz w sprawie określenia stawek za 1 km przebiegu dla zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Rady Miejskiej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Miasta Bukowno.

4.4. Ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

4.5. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.6. Reprezentowania Miasta Bukowno w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „ Komunikacja Międzygminna”w Olkuszu.

4.7. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki Nr 277/265, obręb ewidencyjny Starczynów.

 

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 27.11.2014 do 23.12.2014r.
6. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
7. Zgłaszanie interpelacji radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
10. Zakończenie obrad.


 

 

 

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem: 


www.bukowno.pl/transmisja-wideo

 

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2557282


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube