strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.01.07 - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zaprasza do współpracy PEDAGOGA i PSYCHOLOGA

     Oferta - PEDAGOG 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 3,
Bukowno 32-332

 

zaprasza do współpracy:

 

PEDAGOGA

 

Warunki współpracy:

 

Umowa cywilno - prawna – usługa realizowana na potrzeby klientów tut. MOPS (terminy poradnictwa oraz przedział czasowy pozostaje do uzgodnienia)

 

Zakres obowiązków:

 

Świadczenie usługi poradnictwa pedagogicznego poprzez:
1) udzielanie porad wychowawczych;
2) udzielanie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i szkolnych dzieci i młodzieży;
3) wzmacnianie w rolach opiekuńczo-wychowaczych rodziców;
4) praca z dziećmi i rodzicami biologicznymi na rzecz powrotu dzieci do ich rodzin naturalnych;
5) doskonalenie umiejętności pedagogicznych rodziców biologicznych;
6) organizowanie indywidualnej, edukacyjnej pomocy rodzinie;
7) upowszechnianie umiejętności prawidłowego wypełniania funkcji rodzicielskich;
8)pomoc w rozwiązywaniu problemów we wczesnym okresie ich powstawania;
9) motywowanie i mobilizowanie rodziców do właściwego wypełniania roli rodzica i wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej;
10) wsparcie i konsultacje pedagogiczne również w miejscu zamieszkania klientów;

 

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne
 2. Doświadczenie w zakresie realizacji poradnictwa pedagogicznego

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych,
 3. Dobra organizacja pracy i samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 3. Oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
 4. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę brutto
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Sposób i termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3, pokój nr 2  lub drogą mailową na adres mops_bukowno@poczta.onet.pl , w terminie do  16.01.2015 r.

 


 Oferta - PSYCHOLOG 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Wojska Polskiego 3
32-332 Bukowno

 

zaprasza do współpracy:

 

PSYCHOLOGA

 

Zakres zadań:

 1. Interwencja psychologiczna w kryzysach emocjonalnych,
 2. Diagnoza problemów emocjonalnych i wychowawczych,
 3. Poradnictwo psychologiczne ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zdiagnozowanych jako problemowe,
 4. Poradnictwo rodzinne z elementami terapii i mediacji rodzin w przypadku przemocy domowej, konfliktów rodzinnych, małżeńskich oraz trudnej sytuacji życiowej,
 5. Udzielanie pomocy w kryzysie psychologicznym- prowadzenie interwencji kryzysowej,
 6. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie planowania i realizacji indywidulanych planów pomocy dla ofiar przemocy,
 7. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego sprawcom i ofiarom przemocy domowej,
 8. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia psychologicznego dla podopiecznych ops w zakresie problemów rodzinnych i osobistych, w sytuacjach napięć emocjonalnych, wychowawczych oraz trudności życiowych, w tym wsparcie psychologiczne i poradnictwo w miejscu zamieszkania klientów,
 9. organizacja spotkań grupowych-warsztatów dla rodziców w celu podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych (termin i zakres po wcześniejszym uzgodnieniu).

Warunki współpracy:

 1. Umowa zlecenie (terminy konsultacji oraz przedział czasowy pozostaje do uzgodnienia)

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 2. Doświadczenie w prowadzeniu porad psychologicznych,

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne pestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych,
 3. Dobra organizacja pracy i samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i inne poświadczające  uprawnienia i kwalifikacje do realizacji poradnictwa psychologicznego
 3. oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
 4. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę brutto
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Sposób i termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3, pokój nr 2  lub drogą mailową na adres mops_bukowno@poczta.onet.pl , w terminie do  16.01.2015 r.

 

 

 

 

  


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579706


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube