strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.01.30 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wyrażenie opinii ws. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

 

Ogłoszenie

 

 o wszczęciu postępowania administracyjnego i o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Dostosowanie linii 110 KV relacji Bukowno - Siersza do zwiększenia zdolności przesyłowych".

 


 

Bukowno, dnia 30.01.2015 r.

 

ŚR.6220.6.2014

 

 

Zgodnie z art. 61 §4 Kpa Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia strony postępowania o wszczęciu na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Dostosowanie linii 110 KV relacji Bukowno - Siersza do zwiększenia zdolności przesyłowych".

 

Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zawiadomienia. Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictw pok. Nr 23, w godzinach pracy Urzędu.

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Dostosowanie linii 110 KV relacji Bukowno - Siersza do zwiększenia zdolności przesyłowych". Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa, który przewiduje powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez ogłoszenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

 

Burmistrz Miasta    

 Bukowno          

 

Pouczenie:

Informuje się strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu (www.bukowno.pl), na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Bukowno - w miejscach realizacji przedsięwzięcia.

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579255


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube