strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.02.03 - Konkurs na Animatora na obiekcie "Moje Boisko - ORLIK 2012"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE    

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bukownie ogłasza konkurs na

 

Animatora na obiekcie
„Moje Boisko – ORLIK 2012”

 

 

  

Miejsce i warunki wykonywania zadań przez Animatora:

 1. Kompleks sportowy „ORLIK 2012” znajdujący się przy ul. Ks. Zelka w Bukownie.
 2. Umowa zlecenie zawarta na okres od 01.03.2015 do 30.11.2015 r. 

  I. Wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków Animatora.
 4. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, organizatora zajęć i zawodów sportowych, posiadającego stosowne uprawnienia.

  II. Zakres i sposób wykonywania zadań Animatora:

 

Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i prowadzenie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, przygotowanym w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.


III. Wynagrodzenie:

 

Wynagrodzenie będzie pokrywane:

 1. Na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Gminą Bukowno – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie a Animatorem w wysokości 1.000,00 zł brutto/miesięcznie – ilość godzin 80.
 2. Na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku a Animatorem w wysokości 1.000,00 zł brutto/miesiąc – ilość godzin 80
 3. Razem wynagrodzenie Animatora wynosi 2.000,00 zł brutto/miesięcznie – łączna ilość godzin 160.

  IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny i CV.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia oraz posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i ewentualne referencje.
 4. Pisemne oświadczenia kandydatów o:
     - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne,
     -  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 
 5.  Kserokopia dowodu osobistego.
 6. Oświadczenie kandydata na Animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2015 r., do godz. 12:00 w pokoju numer 4 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1 (budynek Hali Sportowej) w zamkniętych kopertach
z dopiskiem - Konkurs ofert „Animator – ORLIK 2012”

  

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

 

Zdzisław Dolezy  tel. 32 6421 104  w godz. 8:00-14:00
Leszek Skubis     tel. 32 6421 104  w godz. 8:00-14:00

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608001


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube